בתחילת 2011 הכריזה תיקו על השקתה של המערכת 
המיועדת לחברות וארגונים המנהלים הסעות עובדים למול ספק/י הסעות
המערכת בטכנולוגיית RIA מתקדמת המאפשרת עבודה באמצעות האינטרנט
תכנון הקוים והנסיעות, רישום הביקושים וניהולם, שיבוץ אוטומטי של הנוסעים לרכבים 
תוך אופטימיזציה לפי נקודות האיסוף והפיזור ועוד …
המערכת מאפשרת שיתוף נתונים בין הלקוח וספק ההסעות בצורה מיידית ומקוונת.