תיקו טכנולוגיות מידע הסבה מערכות מבוססות מג'יק, "מזכיר חברה" ו"מעקב חברות/אנשים קשורים", של חברת דנאל לסביבת UniPaaS.
תוכנת "מזכיר חברה", עוסקת בניהול ודיווח על בעלי מניות /אופציות ובעלי עניין בחברות ציבוריות הנסחרות בבורסה.
תוכנות " מעקב חברות/אנשים קשורים" עוסקת בניהול עץ החברות וחברות הבנות בקונצרנים הגדולים ובבנקים ובין הייתר מדווחת לבנק ישראל על אנשים קשורים, ע"פ דרישות הרגולטור.

המערכות רגישות ומופעלת בארגונים בנקאיים ובחברות גדולות כמו בנק לאומי, בנק הבינלאומי, מגדל, בנק המזרחי, אלקו, טבע, החברה לקרור, שופרסל, דסק"ש, בזק ועוד..
הפרוייקט כלל מעבר לבסיס נתונים MSSQL, שינוי בעיצוב ממשק ה-UI  ופונקציונאליות משופרת אשר מהווים קפיצת מדרגה לדור חדש של מערכות התוכנה הוותיקות.

הפרויקט בוצע באמצעות הטכנולוגיה של תיקו בשילוב צוות הפיתוח של דנאל בתהליך והכשרתם ביתרונות הגירסאות החדשות של מג'יק ובשילוב סטנדרטים לפיתוח ולעיצוב.
הפרוייקט בוצע במקביל וללא הפרעה לפיתוחם ותפקודם של המערכות הקיימות.


דני גז, מנכ"ל דנאל, אמר כי, הפרויקט עבר בהצלחה, ובלו"ז שנקבע, הלקוחות מביעים שביעות רצון מהפלטפורמה החדשה ומהיכולות המגוונות.

דני נוה, מנכ"ל תיקו, אמר כי, שדרוג מערכות לגירסאות העדכניות של מג'יק מקנה להן אופק חיים עתידי, לצד שימור הלוגיקה העסקית והשקעות העבר בפיתוח. המעבר מקדם את צוות הפיתוח לחזית הטכנולוגית של כלי הפיתוח ומסד הנתונים. כל זאת בהשקעה סבירה תוך סיכון מינימאלי.