1. מנגנון אתחול יישום – שיפור זכרון וביצועים (גם במעבר בין מחוזות)
 2. הדפסת שובר משורות שונות – מיזוג שדה הערות
 3. חלון אפיונים – הסרת כפתור מחיקה
 4. דוח הוצאות לאקסל
 5. שם ספק, מספר דוקט, תאריך פעילות, תאריך חשבונית, מספר חשבונית, מס"ד, מספר הוראת תשלום, מספר שובר, מטבע, סכום לפי מעמ, סכום מעמ, סכום כולל מעמ, תאריך הוראת תשלום, הועבר לפיננסית, תאריך העברה
 6. סינון לפי  חשבוניות שעברו להנה"ח/ חשבוניות שלא עברו/ רק שוברי תשלום/ חשבוניות ושוברים שאין כנגדם חשבוניות
 7. דוח הכנסות לאקסל
 8. שם לקוח, מספר דוקט, תאריך פעילות, תאריך חשבונית, מספר חשבונית, מס"ד, מספר שובר, מטבע, סכום לפי מעמ, סכום מעמ, סכום כולל מעמ, מספר קבלה (אחרונה), סכום שהתקבל, הועבר לפיננסית, תאריך העברה
 9. סינון לפי חשבוניות שעברו להנה"ח/ חשבוניות שלא עברו/ רק שוברי תשלום/ חשבוניות ושוברים שאין כנגדם חשבוניות.
 10. חשבוניות
 11. בניית חשבונית מרשימת מסמכים – תיקונים שונים בתהליך
 12. יצירת חשבונית בודד – תיקון מצבים של הפקה ללא לקוח / סוג לקוח שגוי
 13. דוקט – הסרת כפתור עזרה
 14. הדפסת פרוט עסקה (מרשימת דוקטים) טיפול בהודעה שלא ניתן לעדכן קובץ מסמכים
 15. שינויים קלים בתפריטים (בעתיד שינוי משמעותי)
 16. רשימת מסמכים (דוקטים) חדשה
 17. אפשרות לחיפוש לפי טקסט חופשי / מספרים
 18. אפשרות לסינון לפי – לקוח, משוק, איש ביצוע וסטטוס
 19. שילוב מנגנון הרשאות לפי משתמש
 20. שיפור ביצועים
 21. השפעת סכימת חשבוניות שהופקו לבודדים על סטטוס הדוקט – תשלום מלא/חלקי לשורות בודדים רק כשיש חיוב ולא הופקה חשבונית
 22. שערוך ממשק חשבוניות לקוחות/ספקים – שערוך מט"ח לפי תאריך החשבונית ולא לפי תאריך תחילת הדוקט (לפי פרמטר)
 23. הוספת פרמטר חדש 97 – תאריך שערוך מטח בממשקים לחשבשבת (1-לפי תאריך תחילת דוקט, 2-לפי תאריך חן)
 24. הסרת קוד מחוז=8 (אורפן) בנוסחה של תאריך ערך
 25. שינוי תאריכים בממשקי חשבוניות
 26. טבלת תנאי תשלום חדשה – טבלאות, תנאי תשלום
 27. הוספת שדה תנאי תשלום במסך לקוח (הסרת שדה תנאי אשראי)
 28. הוספת שדה תנאי תשלום במסך ספק (הסרת שדה שוטף חודשים)
 29. הוספת שדה תנאי תשלום במסמך (הסרת שדה תנאי אשראי)
 30. הוספת שדה חדש ללקוחות – "ממשק חשבוניות לפי תאריך חשבונית?"
 31. שינוי ממשק יצירת תנועות יומן לקוח חשבשבת לפי:
 32. תאריך 1 – תאריך חשבונית
 33. תאריך 2 – תאריך תחילת הדוקט (ללקוח "מסע" תאריך חשבונית -פרמטר שדה חדש בלקוח)
 34. תאריך 3 – תאריך פרעון (עמודות חדשות בתנאי תשלום בכרטיס לקוח)
 35. שינוי ממשק יצירת תנועות יומן ספק חשבשבת (בממשק מפורט) לפי:
 36. תאריך 1 – תאריך חשבונית ספק
 37. תאריך 2 – תאריך שורת/הדוקט (ללקוח "מסע" תאריך חשבונית ספק)
 38. תאריך 3 – שדה חדש בממשק – תאריך פרעון (עמודות חדשות בנתוני תשלום בכרטיס ספק)
 39. שליפת מחיר בשורת מרכיב ללא קשר לסוג החברה (אם קיים מחיר והספק אינו פנימי)
  במידה וחברה אינה מעוניינת בשליפת המחיר אזי יש לעדכן תוקף פג במחירון למנוע שליפתו
 40. שורות כ"א – טיפול בהודעת לא ניתן לעדכן קובץ שנפתח לקריאה
 41. חלון שיבוץ כח אדם – כותרות עמודות דינאמיות לפי פרמטרים
 42. עדכון טבלאות בנקים/סניפים לפי נתוני בנק ישראל (השארת סניפים ישנים)
 43. שילוב מנגנון מחולל דוחות
 44. פותחה תשתית לכריית מידע עבור נתונים עיקריים:
 45. לקוחות
 46. עובדים
 47. ספקים + מרכיבים
 48. מקומות לינה
 49. מסלולים + מרכיבים
 50. דוקטים + שורות + מסלולים + שיבוצים
 51. חשבוניות לקוח
 52. חשבוניות ספק + הוראות תשלום
 53. מאפיינים כלליים אודות התשתית
 54. שטוחה וכוללת קשרים לטבלאות השונות
 55. מקושרת ONLINE לבסיס הנתונים של החברה (לכל מחוז קובץ מחולל נפרד) וניתן לרענון בכל עת
 56. ללא סינון או חישוב נתונים. אלה ניתנים למימוש על ידי המשתמש בשלב העיצוב או ההפקה
 57. כוללת שמות ברורים בעברית
 58. פותח רכיב אקסס (MentorRpr.mdb) המאפשר גישה לשליפת נתונים אלה לשאילתות, דוחות, גראפים וניתוחים. אותם ניתן להפיק לפורמטים שונים (Excel, PDF, HTML, XML, Word)
 59. הרכיב מכיל את ההיררכיה בין ישויות המידע השונות ובעת חילול דוחות בני מספר טבלאות המחולל יורש את הקשרים שבין הטבלאות
 60. המנגנון יתוחזק ויורחב בגירסאות הבאות
 61. טיפול רוחבי בכל בסיסי הנתונים במערכת
 62. תאימות בסיסי נתונים MSSQL 2005 + טובת שיפור יכולות, יעילות  וביצועים
 63. שינויים רוחביים בכל בסיסי הנתונים
 64. הקטנת בסיסי נתונים
 65. מחיקת טבלאות מיותרות (או היסטוריות)
 66. מחיקת עמודות מיותרות (כגון Filler, מחוזות)
 67. שינוי שמות עמודות בשימוש (Filler) לשמות משמעותיים
 68. החלפת עמודות TEXT ב VARCHAR
 69. Compress כל בסיסי הנתונים
 70. העברת טבלאות זמניות לרמת מחוז (DBB)
 71. ביטול ומחיקת כל טבלאות בסיס נתונים Mentor_Tmp
 72. טיפול בטבלאות זמניות ברמת משתמש (TRM) שם טבלה + מפתחות
 73. טיפול בכל המפתחות הראשיים (יצירה ועדכון )
 74. עובדים – קוד מחוז – בוטל
 75. לקוחות – קוד מחוז – בוטל
 76. לקוחות – קוד מרחב – בוטל
 77. מנגנון אוטומטי ליצירת VIEWS לנתוני מחוז/חברה
 78. רוטינה DSQL ליצירת VIEWS
 79. מסך מחוזות הוספת כפתור לעדכון VIEWS
 80. העתקת דוקטים בין מחוזות – החלפה בסיס נתונים ל-DBX
 81. העברת (והפניה) טבלאות שיבוץ מדריכים / חברה ל-DBC
 82. טיפול בטבלאות הסטוריית סטטוסים
 83. מחיקת טבלאות MismahimLemishloah
 84. איחוד טבלאות HistoryatStatusMishloah משתמשים לטבלת dbo
 85. הרשאת "כל הלקוחות" – בוטלה
 86. העברת יומן תנועות ספקים לאשכול – בוטלה
 87. הדפסת שוברים – הדפסת העתקים לפי: לקוח, חוזר למשרד, נשאר באתר [חוויות-איציק]
 88. הסרת מנגנון הרשאות דוקטים ישן
 89. ביטול מנגנון / רוטינת שנת ייחוס
 90. מנגנון לוג – תעוד שינויים בכל טבלאות בסיס הנתונים [נכנסת]
  יופעל סלקטיבית במקומות רלוונטים – חשבוניות, לקוחות, ספקים, הוראות תשלום, דוקטים, שורות דוקטים, חשבוניות לקוחות/ספקים, הוראות תשלום, קבלות, הפקדות