לקוח יקר,
לאחרונה שוחררה גירסה חדשה של גלגלים 2010 (2.15) הכוללת שינויים ושיפורים רבים ומשמעותיים. אנו מביאים את ריכוז הנושאים שטופלו בגירסה. וממליצים לקרוא את האמור בגליון זה, על מנת להיות מודעים לשינויים ולשיפורים שבוצעו וכדי לנצל בצורה מיטבית את המערכת.  לקבלת הסברים מלאים ומפורטים ניתן לפנות לתמיכה.
הבהרה לכל המתעניינים: אפליקציית הסלולר GLMobile  פועלת באמצעות מערכת גלגלים ונתוניה ומעדכנת בצורה מקוונת את מכשירי הסלולר של הנהגים / סדרנים / לקוחות.

א.        פיצול/איחוד נסיעות

         1.         מנגנון חדש שנועד לאחד ולפצל נסיעות תוך שליפת מחירים בהתאם.

         2.         פעולת האיחוד מחברת בין נסיעות של אותו נהג ומותירה את מחיר הנהג רק בנסיעה הראשונה. מאידך, פעולת הפיצול מפצלת נסיעה אחת לשתי נסיעות, כאשר בנסיעה הנוספת נרשם לקוח "משרד" ללא מחיר לקוח.

         3.         הפעולה נעשית באמצעות תפריט ההקשר בסידור העבודה

ב.         מודול הדפסת שיקים

         1.         מודול חדש המאפשר הפקת שקים עבור תשלומים לנהגים.

         2.         ניתן לפצל תשלום למספר שקים או לאחד מספר תשלומים לשיק אחד. לעדכן את פרטי השיק.

         3.         לאחר הדפסת השיק מעודכנים פרטי השיק בחלון השקים של התשלום ונוסף לסכום המצטבר ששולם.

ג.         מודול משרד הבטחון

         1.         ניתן להוסיף נוסעים לתעודה משלוח + שילוב נוסעים לנסיעה בעת סגירת התעודות

         2.         תעודת משלוח – נוספה אפשרות לעדכון לקוח, מספר מסלול, סוג תעודה (ת.משלוח,הפניה), שעה (בשורה)

         3.         ניתן לייצר תעודות אוטמטיות לפי מספר הפניה

         4.         ניתן להדפיס תעודות בפורמט מצומצם עם ברקוד

         5.         שיוך נהגים לתעודות עם הקלדת נתוני תאריך ושעת נסיעה + סגירה אוטומטית לסידור

         6.         רשימת תעודות משלוח – נוספה עמודה של מספר נהג, שוטף תעודה

         7.         בניית חשבוניות משהב"ט מרוכזות – לפי מספר הפניה רק לנסיעות שיש בהם תאריך

         8.         ניתן להקליד ידנית שובר ותעודת משלוח, לשייך נהגים ולסגור התעודה

         9.         בדוחות ביצוע לקוחות ע"פ ס"ע (1+9) נוסף פרמטר להדפסת סה"כ נסיעות ללקוח

       10.       בדוחות ביצוע נהגים ע"פ ס"ע (1+4) נוסף פרמטר להדפסת סה"כ נסיעות לנהג

ד.         מודול שוברים

         1.         הדפסת דו"ח נוסעים לשובר – נוספה אפשרות להדפסה מצומצמת (6 שוברים בעמוד) עם ברקוד

         2.         שיוך נהגים לשוברים/נסיעות ע"י קריאת ברקוד – בחירת נהג, קריאת ברקוד ושיבוץ הנהג לנסיעה + סגירת סטטוס הנסיעה לבוצע.

ה.        הזמנות

       1.      למסך הזמנה, מסך הזמנה מקוצר, הדפסת הזמנה – נוספו שדות שם איש קשר וטלפון איש קשר, אשר עוברים לאפליקציית GLMobile אם מקור הנסיעה הוא הזמנה.

       2.      ברשימת הזמנות ללקוח נוספה עמודה של תיאור ההזמנה

ו.          מודול עמותות

         1.         רשימת הזמנות לאיש קשר – שילוב הרשאות להפיכה לקבועה, הוספת הזמנה

         2.         לאיש קשר

                    א)        נוסף סוג מזהה ובנוסף לת"ז ניתן לקלוט גם ח"פ, מספר דרכון וכו' + בדיקת תקינות

                     ב)         שינוי במינוח "נסיעת חובה" ל"עדיפות?"

                      ג)         הגדרת שדות חובה, כגון: ת"ז, שם משפחה , שם פרטי, תאריך לידה או גיל וכו'

                     ד)         נוסף "גורם מאשר"

         3.         ברשימת נסיעות לאיש קשר – מודגשות נסיעות בצבעים שונים בהתאם למאפייני הנוסע

         4.         לנסיעות קבועות נוספה הרשאה להוספת / שכפול נסיעה (למנוע יצירה בטעות של נסיעות קבועות)

         5.         בבניית סידור עבודה – עדכון "נסיעת חובה" ו"זמן להתייצבות" מזמנים למסלול

         6.         מודול מענה טלפוני – המערכת מחוברת למרכזייה ומנהלת שיחות נכנסות תוך "הקפצת" איש הקשר הרלוונטי לשיחה (זיהוי לפי טלפון מתקשר)

                    א)        הגדרה בטבלת משתמשים – "מענה טלפוני?", "מספר שלוחה"

                     ב)         נוסף מסך חדש לטיפול בשיחות נכנסות – מענה, חדש, התעלם

         7.         התאמות למובייל

                    א)        עדכון סטטוס – אם הנסיעה מתאריך של היום ויש לנסיעה נהג – הסטטוס משתנה לסטטוס המערכת.

                     ב)         שיפורים במסך סידור עבודה

                                 1)         שליחת נסיעות למובייל לנהג, שליחת נסיעה בודדת, שליחת ביטול נסיעות

                                 2)         תוספת עמודות "מובייל?" (אם הנסיעה נשלחה למובייל)  ו"סטטוס מובייל אחרון"

                      ג)         מסך נסיעה ס"ע ומסך מזדמנת – נוסף שדה של "מובייל?"

ב.      גלגלים מובייל GLMobile

       1.      בגלגלים

               א)      נוספה אפשרות לשליחת נסיעות ע"י סימון ובחירה + שליחת נסיעה בתפריט הקשר

                ב)      הצגת נתוני קריאה להודעות שנשלחו נהג/לקוח

                          1)      סידור עבודה עמודת מובייל – מוצגת שעת קריאת סטטוס אחרון וצבע ירוק עבור סטטוס שנקרא

                          2)      ברשימת הודעות לנסיעה / נהג

                 ג)       נוספה אפשרות לעבודה עם סטטוס ביניים (סטטוס 5, ערך=0.5)

       2.      בסלולר

               א)      הוגדלה שעת התחלה ברשימת הנסיעות

                ב)      מוצגת צלמית עבור נסיעה מזדמנת ברשימת הנסיעות

                 ג)       נוסף נתון "כביש אגרה" למסך הנסיעה

                ד)      מוצג קו פנימי במסך הנסיעה (במקום מספר מסלול)

               ה)      נוספו שדות מידע נוספים וגמישים למסך הנסיעה למסך הנסיעה

                 ו)       נוספה אפשרות לחיוג מהיר משדות מידע נוסף לנסיעה ולנוסע

                ז)       במידה וקיים נוסע אחד (ותחנה אחת) מבוצע מעבר ישיר לפרטי הנוסע

               ח)      סוג נסיעה לנוסע מוצג לפי התחנה/נוסע ולא לפי הנסיעה

               ט)      מודול סדרן במובייל

                          1)      אפשרות להגדרת משתמש במערכת כסדרן לשימוש באפליקציה (כולל סידורים מורשים)

                          2)      באפשרות הסדרן להציג נסיעות לתאריך, לסנן נסיעות ולהציגם לפי הסידורים (תפריט הקשר, סידורים)

                          3)      הסדרן מקבל התראות הקשורות לנסיעות

                 י)       בוצעו שיפורים בתקשורת האפליקציה ובעיקר בעדכון סטטוס לנסיעה ולנוסע

ג.       שיפורים שונים

       1.      סידור עבודה מוניות – נוסף פרמטר להצגת סוג רכב בסידור ובחלון מחירים

       2.      בעת הדפסת חשבונית מעודכן סטטוס החשבונית ל-1, הדפסה חוזרת מגדילה את הסטטוס ל-2 ולא מעבר לכך.

       3.      אפשרות לסגירה ידנית של חשבוניות – דרך תפריט תחזוקה.

       4.      בחלון חשבוניות ללקוח/נהג – נוספו עמודות סה"כ למסמך, פעיל? וצבע אחר לחשבונית מבוטלת

ד.      שינויים בדוחות

       1.      יצוא לאקסל מסומן כברירת מחדל (בכל הדוחות המאפשרים זאת)

       2.      בדו"ח ביצוע נהגים לפי סידור עבודה

               א)      דו"ח 4 – ריכוז חודשי לנהגים – אפשרות לייצא לאקסל

                ב)      דו"ח 12 – אפשרות לא להדפיס שם לקוח בדו"ח

                 ג)       נוספה בחירה של מ.קו לקוח או אסמכתא בדו"חות מספר 1+4

       3.      בדו"ח נוסעים לס"ע – דו"ח מספר 5, נוספו עמודות לאקסל של כתובת נוסע, סוג רכב, מ.עובד, סוג נסיעה

       4.      בדו"ח חשבוניות – הוספת אפשרות של הפקת הדו"ח ללא חשבוניות עסקה. כברירת מחדל מסומן עם

       5.      בדו"חות קבלה – נוספה הדפסה של קיזוזים לקבלה

       6.      בדו"ח כלכלי – נוסף שדה לחתך "חישוב מחיר לקוח בנסיעות מפוצלות ללא מחיר ?" במידה ומסומן והשורה היא שורה מפוצלת ללא מחיר, שולפים את מחיר השורה מנסיעת המקור.

ה.      הדפסות

       1.      ניתן להפיק מסמכים פיננסיים ברצף למדפסת או לקובץ PDF לצורך תעוד ושמירה היסטוריה למס הכנסה (חשבוניות, חשבונית משהבט, קבלות, הפקדות).

       2.      שופרה מהירות הפקת דוחות ביצוע נהגים

       3.      תוקנה בעיית הדפסה ישירה (חשבוניות, קבלות, הפקדות) לאחר ביטול הדפסה בדיאלוג המדפסות

       4.      נוסף מנגנון הדפסות מרוחק (למשתמשי האינטרנט) – לקיצור משך הדפסה ומניעת בעיות תאימות מדפסות

להורדת קובץ גליון החדשות – 

גלגלים 2010 חדשות גליון יוני 2015