בימים אלה שוחררה גירסה חדשה של גלגלים 2010 (2.12) הכוללת שינויים ושיפורים רבים ומשמעותיים. אנו ממליצים לקרוא את הנושאים המפורטים בגליון זה על מנת להיות מודעים לשינויים ולשיפורים שבוצעו וכדי לנצל בצורה מיטבית את המערכת.  לקבלת הסברים מלאים ומפורטים ניתן לפנות לתמיכה.

א.        החלפת שיבוץ נהג – רכב

 1. בעת עדכון הקשר בין רכב לנהג (או נהג לרכב) מוצג דיאלוג "האם לשנות את השיבוצים בזמני מסלול וסידור עתידי?". במידה ומאשרים, המערכת משנה אוטומטית בהתאמה את כל השיבוצים של נהג- רכב זה בזמני המסלול (הפעילים) ובכל הנסיעות העתידיות הקשורות לנהג.

ב.         רשימת חשבוניות לכרטיס

 1. על מנת להקל לבחון את סטטוס החשבונית, נוספה עמודה של "סכום סגירה" ו-"סגור?".

ג.         נוסעים

 1. מסך הנוסע עוצב בצורה היררכית וידידותית
 2. כפתור הטלפונים לנוסע הוסר ובמקומו ניתן לעדכן בצורה נוחה וברורה: טלפונים, נייד, פקס ודוא"ל בחלון הכתובת

ד.         פיצול / איחוד נסיעות (בסידור העבודה)

 1. האפשרות לפיצול נסיעה נועדה למקרה של שליחת שני כלי רכב (או יותר) לנסיעה ויש צורך לשלם (לזכות) מספר נהגים אולם לחייב הלקוח בגין נסיעה אחת (הנסיעה הראשית).
 2. ע"י קליק ימני עם העכבר על הנסיעה )בסידור עבודה) יופיע תפריט הקשר ממנו ניתן לבחור ב"פיצול נסיעה ." הפיצול יוצר נסיעה מפוצלת )חדשה( עם נתוני ה נסיעה המקורית )הראשית(. כאשר בנסיעה המפוצלת, מספר ה לקוח מעודכן ל"מספר לקוח משרד " והמחיר ללקוח מאופס (יש לעדכן מספר לקוח משרד בטבלת פרמטרים).
 3. המערכת שומרת על הקשר בין הנסיעה הראשית והנסיעה המפוצלת ע"י הערך ש בשדה "נסיעת מקור".
 4. ניתן גם לבצע פעולה הפוכה של איחוד נסיעות , וזאת כדי לחייב את הלקוח במספר נסיעות בעוד שיזוכה נהג אחד בלבד.
 5. בסידור העבודה מסמנים את הנסיעות לאיחוד. לאחר קליק ימני עם העכבר לפתיחת תפריט ההקשר, נבחר באיחוד נסיעות. האיחוד מעדכן את מספר הנהג והרכב בכל הנסיעות שאוחדו לפי הנסיעה הראשית, ומאפס את מחיר הנהג בהן (למעט המחיר שבנסיעה הראשית).

ה.        מנגנון קיזוזים בקבלות

 1. בהתאם להנחיות רשויות המס, לא ניתן לקזז תשלומים כחלק מ שורות הקבלה (קיזוז בגין מועצות, נהגים, לקוחות).ולכן בוטלה האפשרות לרשום שורות תקבול מסוג "קיזוז".
 2. כדי לאפשר רישום קיזוזים בקבלה, נוסף חלון חדש הנפתח ע"י כפתור "קיזוזים". ובו ניתן לרשום בצורה מפורטת את פרטי הקיזוזים. סה"כ הקיזוזים נצבר לסה"כ הקבלה (יש להקליד את סכומי הקיזוז במינוס). בעת הפקת הקבלה יודפסו הקיזוזים.

ו.         בקרת תאריכים בהזמנה

 1. רישום נסיעה בתאריך החורג ממסגרת ההזמנה הציג בעבר הודעת התראה למשתמש. כעת התהפכה השיטה ו בעת הוספת שורות הזמנה )נסיעה( החורגת מתחום תאריכי ה הזמנה, מוצג דיאלוג המאפשר לעדכן אוטומטית את התאריכים שבכותרת ההזמנה בהתאם לשורות.

ז.         שכפול שורות הזמנה

 1. בוצעו שיפורים בפונקציונאליות ובתצוגה של סידור העבודה:
 2. ניתן לשכפל בקלות שורת הזמנה ע"י עמידה עליה ולחיצה על מקש ש+CTRL

ח.        שיפורים שונים (רשימה חלקית)

 1. ממשק חשבוניות לחשבשבת – במידה ומעבירים תאריך פרעון ותאריך הפרעון ריק, יועבר תאריך החשבונית.
 2. ממשק יצוא נתוני לקוח – נוספה כתובת ודוא"ל לקוח לפרטי הייצוא לאקסל.
 3. ממשק קליטת חשבוניות משרד הבטחון הותאם לפורמט החדש של משהב"ט ושדה מספר תמ"ש הוגדל ל-10 תווים
 4. שורות ההזמנה – התרעות על נהג / רכב זמין רק אם הנסיעה עדין לא בוצעה (לפי סטטוס)
 5. דו"ח חשבוניות ללקוח – יתרה לתשלום לחשבונית מודפסת רק אם החשבונית לא סגורה (אם החשבונית סגורה ידנית לא תודפס יתרה)
 6. דו"ח תנועות לחשבשבת – התווסף עמודת מס"ד לאיתור חשבוניות בהתאם לדו"ח השגויים בחשבשבת.
 7. דו"חות חשבוניות לכרטיס – נוספה אפשרות למשלוח בדוא"ל בהתאם לדוא"ל לקוח.
 8. דו"ח ביצוע לקוחות ע"פ ס"ע ( דו"ח 12 )- נוספה האפשרות להצגת שם מזמין במקום סוג נסיעה, נוספה עמודת סימוכין לקוח וישנה הרחבה אוטומטית לטקסט ארוך של פרטים.
 9. חלון זמנים למסלול – נשלף סוג הרכב של הנהג רק אם אין ערך בסוג רכב.
 10. הדפסת העתק חשבונית – בהדפסה ל-PDF או EMAIL מודפס לוגו גרפי גם אם מ וגדר לללקוח הדפסה "ללא לוגו"
 11. שורת הזמנה – לנוחיות המשתמש הצגת מחיר לקוח ומחיר נהג בתחתית השורה בצד ימין של המסך
 12. סידור עבודה למוניות – נוסף טיפול בסוג רכב:
  א) נוספה עמודה של סוג רכב – במחירון ללקוח ולנהג, בסידור עבודה, בדו"ח נסיעות לאקסל, בדו"ח נסיעות לתאריך.
  ב) בסידור עבודה ופרטי נסיעה – שליפת מחיר מחירון בהתחשב בסוג הרכב.
 13. סידור מוניות – צבע שורת נסיעה לפי צבע הסטטוס (עבור נסיעות שהופקה בגינן חשבונית).
 14. חלון נוסעים לנסיעה – נוספה עמודת פרטי התחנה. הפרטים בטבלה מתעדכנים (בעת בניית ס"ע) מפרטי הנוסע לתחנה.

להורדת קובץ גליון החדשות – 

גלגלים 2010 חדשות גליון ספטמבר2014