בימים אלה שוחררה גירסה חדשה של גלגלים 2010 (2.10) הכוללת שינויים ושיפורים רבים ומשמעותיים.

אנו ממליצים לקרוא את הנושאים המפורטים בגליון זה על מנת להיות מודעים לשינויים ולשיפורים שבוצעו וכדי לנצל בצורה מיטבית את המערכת.

לקבלת הסברים מלאים ומפורטים ניתן לפנות לתמיכה.

א. מעבר בין חודשים / שנים

1. ביטלנו את המעבר בין חודשי הייחוס במערכת והשארנו רק את האפשרות למעבר בין השנים באמצעות חלון השנה הפעילה.

2. שיפור משמעותי זה, מאפשר מעבר זריז ונוח בין החודשים ומקל על השימוש במערכת. בתיבה המשולבת ניתן לבחור חודש מסויים או לראות את נתוני השנה כולה.

3. שינוי זה מתבטא בפונקציות השונות במערכת, כמו: נסיעות, חשבוניות, קבלות, הפקדות, תשלומים, שוברים וכו'.

ב. שיפור הטיפול במונים במעבר שנה

1. ניתן לקבוע עבור המסמכים החשבונאיים (חשבונית, קבלה), האם ישנה רציפות בספרור המסמך גם במעבר בין שנים, או שהספרור מתחיל בכל שנה מחדש/בנפרד (מ-1 או מסדרה אחרת)

2. שילבנו שיפורים אשר יקלו על המעבר בין שנים, למרות שממשיכים לעבוד בשנה הקודמת במקביל לשנה הנוכחית/החדשה.

ג. בדיקת תאריך חשבונית

1. נוספה בדיקה והתראה שתאריך החשבונית שייך לחודש הפעיל ואכן מאוחר ממועד הדיווח האחרון למע"מ.

ד. שיפורים במסך הזמנה

1. מספר קו פנימי הועבר לתוך הטבלה / שורות ההזמנה

2. צומצמו עמודות שם נהג וסוג נסיעה. בעת עמידה עם העכבר על הכתוב, מוצגים הפרטים בהרחבה (רמז – ToolTip).

3. בתאור נסיעה שבתחתית המסך נוספו נתוני משעה עד שעה

ה. שיפורים במסך הזמנה מקוצר

1. נוספו שדות של מספר קו לקוח, דוא"ל, פרטים, סימוכין (אסמכתא) לקוח.

ו. מודול מוניות

1. בוצעו שיפורים בפונקציונאליות ובתצוגה של סידור העבודה:

א) נוספה עמודת רווח לנסיעה

ב) מופיע צבע אדום בעמודות תאריך ושעה במידה ואין שיבוץ של נהג

ג) הוגדלה השורה

ד) נוספה אפשרות לתחום לתאריך מסויים

ה) נסיעות מבוטלות נמחקות ביציאה מהסידור (בהתאם לפרמטר)

2. בדו"ח הזמנות מפורט לפי תאריך – נוספה עמודה של סוג רכב

ז. מלווים

1. בוצעו שיפורים בעיצוב הרשימה והמסך

א) נוספה חלוקה לפי הסטטוס (פעיל, לא פעיל, הכל)

ב) נוספה אפשרות לחיפוש

ח. שיפורים ברשימות

1. בחלון חשבוניות לכרטיס נוספה עמודה של שם מחלקה מהחשבונית

2. ברשימת חשבוניות/קבלות – אם אין דוא"ל במסך חשבונית/קבלה, נשלח הדוא"ל לפי נתוני הלקוח

3. ברשימת הזמנות נוספו שם מזמין ושעת התחלה

4. רשימת הזמנות/רשימת חשבוניות – אפשרות לפתיחת חשבונית/הזמנה ע"י לחיצה כפולה.

ט. שכפול שיבוצים לסידור עבודה – חדש !!!

1. נוספה אפשרות לשכפול שיבוצי נסיעות מתאריך לתאריך – הפעולה מעתיקה שיבוצים של נהג/רכב/סוג רכב מתאריך לתאריך ומקלה על עבודת השיבוץ באם הנסיעות זהות/דומות בשני התאריכים.

י. שיפורים שונים

1. נוספה אפשרות לשליחת דו"חות נהגים ישירות למייל הנהג

2. בשורות קבלה (ממסרים) – נבדק תאריך פרעון השיק לפי הפרמטרים בסוג תקבול

3. בהדפסת קבלה – ניתן הדפסת הערות לקבלה

4. בהדפסת הפקדה – נוספה אפשרות להדפיס את שורות ההפקדה מכמה שנים.

5. בעץ המסמך – שולבו עמודות סכום לנסיעות וסכום להזמנות

6. בדו"ח ס"ע לתאריך (דו"ח מספר 2) – הוחלף מספר רכב במספר רישוי ונוסף ספרור לשורת הדו"ח

7. במסך חיוב מאוחר – נוספה עמודה של סוג רכב

להורדת קובץ גליון החדשות – גלגלים 2010 חדשות גליון פברואר 2014