גלגלים 2010 – תוכנת ההסעים שנוסעת קדימה…

אנו מבקשים להביא לידיעתך ולשתף אותך בשינויים, בשיפורים ובתוספות שבוצעו לאחרונה בתוכנה. שינויים אשר עשויים להקל עליך את העבודה במערכת ולהפוך את השימוש בה לנוחה ויעילה יותר.

השיפורים המפורטים במסמך זה הינם רק חלק ממכלול של מאות שינויים המעודכנים במערכת כל העת באופן יזום, רציף ותקופתי.

מדיניות זו הינה חלק ממסגרת השרות. אנו פונים אליך באמצעות הדואר האלקטרוני ונשמח לקבל ממך הערות והארות. אל תהסס לשלוח אלינו כל הצעה, רעיון או שאלה. נעשה כל מאמץ כדי להתייחס לכל פניה באופן הולם.

כל השינויים המפורטים כלולים בגירסאות 2.04 ואילך. באם הנך בשרות וטרם קיבלת את הגירסה אנא צור קשר לתאום מועד ההתקנה.

במהלך רבעון שני שנה זו אנו מתכוונים להוציא גירסה משמעותית נוספת אשר תכיל שיפורים רבים נוספים.

 

מרכז תמחיר …

 • נוסף שדה חדש "מרכז תמחיר". נתון זה מיועד ללקוחות הדורשים ערך זה בדוחות לטובת בקרה תקציבית (במערכות מידע תקציביות) ושיוך עלות הנסיעה לגופי משנה ממומנים (מחלקות, גופי סמך וכיו"ב)
 • השדה נמצא במסכים של מסלול, הזמנה ונסיעה וניתן לעדכון.
 • כמו כן בדו"ח נסיעות לקוח על-פי סידור עבודה נוסף השדה לחתך ולעמודות הדוח.

 

שדות חדשים בנסיעות …

 • נוסף שדה חדש "סימוכין לקוח" למסכים של הזמנה ונסיעה. ניתן לרשום בשדה זה את מספר הנסיעה של הלקוח, פרטי אישור הלקוח לנסיעה, שובר, פרטי הנוסע, סמלים ואסמכתאות שונות.
 • נוסף שדה חדש "כביש אגרה?" לשורות נסיעה ולשורות ההזמנה. ניתן לציין באם נעשה שימוש בכביש אגרה לטובת ביצוע הנסיעה.

 

ממשק למשרד הבטחון

 • חלו מספר שינויים ושיפורים בממשק למשרד הבטחון עבור משרדים הפועלים בשיטה של הפקת חשבוניות במערכות חיצוניות ע"י גופים שונים.
 • הממשק קולט מקובץ חיצוני את כל החשבוניות לחודש ויוצר בגלגלים חשבונית מקבילה עם מספר זהה למקור.
 • בעת קליטת החשבוניות, ניתן לעדכן את מחיר שורת ההזמנה בגלגלים ע"י המחיר הנקוב בחשבונית (על-פי שדה מקשר של סימוכין לקוח/תעודת משלוח) ואף לסגור את ההזמנות לסטטוס 30 (סטטוס המציין כי יצאה חשבונית).

שינוי מספר רכב / נהג …

 • ניתן להחליף בצורה מרוכזת רכב או נהג בנתוני הזמנים, המחירונים והנסיעות במערכת (יעיל במקרים של שינוי שיבוץ רכב לנהג ולהיפך).
 • ההפעלה מתפריט תחזוקה.

 

קבלות נהג …

מתוך מסך נהג ניתן להציג את רשימת הקבלות המופקות לנהג.

 

דיווחים קבועים לנהג …

 • בחלון דיווחים לנהג ניתן להוסיף חיוב/זיכוי קבוע לנהג, כגון: חיוב בגין קצין בטיחות, טלפון, מס משרד וכו'. אין צורך לפתוח בכל חודש שורה חדשה, אלא די לקבוע תאריך תוקף לחיוב/זיכוי.
 • את סכום  החיוב/זיכוי מעדכנים בשורה אחת עם סוג פעילות ותאריך התוקף (שדה חדש). כל עוד נתוני השורה בתוקף, הם ישולבו בתהליכים החשבונאיים.

 

הידעת ?! …

בעת עמידה על שורת טלפון (בספר טלפונים או בחלון טלפונים ללקוח/נהג) ניתן לשלוח דואר-אלקטרוני ישירות מהמערכת ע"י לחיצה על כתובת הדוא"ל המופיעה בעמודת הטלפון.

 • ביטול נסיעה – מיד עם ביטול הנסיעה, חובה להקיש את סיבת הביטול (וזאת במידה והנסיעות אינן נמחקות מהסידור [פרמטר])
 • בדוח נוסעים ללקוח – נוספה האפשרות ליצא את הדוח לאקסל.
 • בדוחות לקוח ע"פ ס"ע – נוספו שדות חדשים של מספר הזמנה, מרכז תמחיר (בחתכים ובדוחות).
 • בדוח ביצוע לקוחות ע"פ סידור עבודה (דו"ח מספר 1 – פירוט נסיעות ללקוח) – נוספה אפשרות למיון הדו"ח לפי:1) לפי לקוח+תאריך+סוג רכב (מיון קיים).2) לפי תאריך+שעה (מיון חדש).

  לאחר בחירת המיון החדש, יופק הדוח ללקוח במיון של תאריך הנסיעה ושעת נסיעה.

 • בדוחות ביצוע ס"ע ללקוח לפי מסלול יופיע במיון מסלול האב ובתוכו לפי מספר המסלול.
 • דוח חדש של נסיעות מבוטלות וסיבת הביטול – בתפריט תחזוקה, ממשקים, יצוא נתונים לאקסל.
 • בדוח איקסים לנהג – הוספת פיצול שורת מסלול לפי מחיר ואפשרות לפיצול שורת הזמנה לפי מחיר (פרמטר).