גלגלים 2010 – תוכנת ההסעים שנוסעת קדימה…

אנו מבקשים להביא לידיעתך ולשתף אותך בשינויים, בשיפורים ובתוספות שבוצעו לאחרונה בתוכנה. שינויים אשר עשויים להקל עליך את העבודה במערכת ולהפוך את השימוש בה לנוחה ויעילה יותר.

השיפורים המפורטים במסמך זה הינם רק חלק ממכלול של מאות שינויים המעודכנים במערכת כל העת באופן יזום, רציף ותקופתי.

מדיניות זו הינה חלק ממסגרת השרות. אנו פונים אליך באמצעות הדואר האלקטרוני ונשמח לקבל ממך הערות והארות. אל תהסס לשלוח אלינו כל הצעה, רעיון או שאלה. נעשה כל מאמץ כדי להתייחס לכל פניה באופן הולם.

כל השינויים המפורטים כלולים בגירסא 2.05 של גלגלים 2010. באם הנך בשרות וטרם קיבלת את הגירסה אנא צור קשר לתאום מועד ההתקנה.

במהלך הרבעון הראשון של שנת 2013 אנו מתכוונים להוציא גירסה משמעותית נוספת אשר תכיל שיפורים רבים נוספים.


שיטת מיקוד חדשה …

רשות הדואר עוברת, החל מינואר 2013,  למיקוד חדש ומדויק בן 7 ספרות. תיקו נערכה לשינוי ושילבה בגלגלים מנגנון חדש לשליפת המיקודים וניהולם בשיטה החדשה. גלגלים מספקת נתונים עדכניים המתאימים להגדרות משרד הפנים ולדרישות רשות הדואר בשיטה החדשה.


שליחת דואר אלקטרוני @ ישיר …

בגלגלים אפשרות מובנית לשליחת דוא"ל (דואר אלקטרוני) מתוך המערכת. ניתן לשלוח ישירות לדוא"ל של הלקוח את המסמכים: הזמנה, חשבונית, קבלה, דוחות ביצוע לקוחות עפ"י סידור עבודה.

לדוגמא: בעת הוספת הזמנה ללקוח נשלפת כתובת הדוא"ל שלו לנתוני ההזמנה (הכתובת ניתנת לשינוי או להוספה) ולכתובת זו ניתן לשלוח את ההזמנה בדוא"ל לאישורו.
כמו כן, ניתן לשלוח בדוא"ל כל מסמך או דו"ח המופקים לפורמט PDF. אפשרות זו מייעלת את העבודה, את מהירות העברת החומר ללקוח ולנהגים, חוסכת בנייר וכמובן בדמי המשלוח.

ניתן לשלוח דוא"ל ישירות ללקוח או נהג מתוך רשימת הטלפונים באמצעות קליק כפול בכתובת הדוא"ל.

את הגדרות הדוא"ל האישיות יש לקבוע במסך המשתמשים בסיוע התמיכה של תיקו.


סידור עבודה – במסך סידור העבודה נוספו אפשרויות חדשות המאפשרות עבודה נוחה ומהירה …

 • רענון הנסיעות המופיעות בסידור  – מתפריט ההקשר (קליק ימני בעכבר)
 • הצגה מהירה של חלון נוסעים לנסיעה – מתפריט ההקשר (קליק ימני בעכבר)
 • מקשי קיצור לפתיחת חלונות מהירה – לא רק בשימוש ע"י העכבר:
  • Ctrl+נ לפתיחת חלון שיבוץ נהגים
  • Ctrl+ר לפתיחת חלון שיבוץ רכבים
  • Ctrl+ע לפתיחת מסך נסיעה
  • Ctrl+מ לפתיחת חלון שיבוץ מלווה
  • Ctrl+ק פתיחת שיבוץ לקו פנימי
  • Ctrl+ס לשינוי סטטוס נסיעה
 • קיימת אפשרות להגדיר שנסיעות מבוטלות לא יוצגו בסידור. יחד עם זאת הנסיעות קיימות ולא נמחקות.
 • בעת שיבוץ נהג בסידור (חלון החלפת נהג) נוספה האפשרות לעדכון סיבת ההחלפה של הנהג אשר תרשם בפרטי הנסיעה.
 • עמודת סוג הנסיעה מודגשת בצבע שונה (כמו בעמודת שעה) במידה וזו נסיעה מזדמנת (מקור הנסיעה בהזמנה)


חשבוניות …

 • על מנת לאפשר בניית חשבוניות ללקוחות משניים כאשר החשבונית מופקת ללקוח האב (לדוגמא: בניית חשבונית עבור נסיעות מחלקות חינוך וספורט בעירייה, כאשר החשבונית מופקת (לקוח החשבונית) לאגף הרכש הכללי של העירייה)
 • במסך הלקוח נוסף שדה חדש "בניה לפי לקוח אב?" המיועד למטרה זו. יש לסמנו במקרה שהלקוח הינו לקוח בן/מחלקה בתוך לקוח אב ונדרש להפיק החשבונית ללקוח האב.
 • בחשבונית נוסף שדה "תאור מחלקה" ובו יירשם שם הלקוח עבורו בוצעו הנסיעות.
  שם הלקוח של החשבונית כולה יהיה שם לקוח האב.
 • במסך המקדים לבניית החשבונית מופיע שדה "האם לבנות לפי לקוח אב?". במידה והשדה מסומן אזי ירשם לקוח האב בחשבונית ובתאור המחלקה יירשם שם הלקוח המשני עבורו בוצעו הנסיעות (מחלקה/לקוח בן)
 • בתדפיס החשבונית נוסף מלל – "הופק ע"י" (שם המשתמש שפתח את החשבונית).
 • בעת עיגול חשבונית, מוצגת שאלה האם לאפס קודם לביצוע עיגול את אחוז ההנחה למסמך  וזאת כדי להתאים את אחוז ההנחה לסכום החשבונית המעוגלת.
 • בחשבונית זיכוי ניתן לעדכן את תאריך החשבונית כך שניתן יהיה להפיק חשבוניות זיכוי עבור תאריך/שנה קודמת.


כללי …

 • ברשימת הזמנות נוסף כפתור הוספת מקוצרת ליצירת מסך הזמנה מקוצר. אפשרות זו נועדה להוספת פרטי נסיעה מזדמנת בצורה קלה ומהירה. המסך מיועד להזמנות עבור נסיעה אחת ולא להזמנות מתמשכות (מספר ימים/נסיעות). כל הכללים הנהוגים בהזמנה רגילה חלים גם על הזמנה זו אשר פרטיה יופיעו מיד בסיום העדכון בסידור העבודה בהתאם לתאריך הנסיעה.
  בכל עת ניתן לראות ולעדכן את פרטי ההזמנה במסך הזמנה רגיל או ע"י כפתור מסך מקוצרת.
 • בתפריט אפשרויות ההדפסה נוסף כפתור ביטול. לחיצה על כפתור זה תפסיק את תהליך הפקת הדו"ח או המסמך.


הניסוח הינו בלשון זכר, אך פונה לנשים וגברים כאחד
כל הזכויות שמורות © תיקו – טכנולוגיות מידע בע"מ, ת.ד. 203, גבעת שמואל 54101, טלפון: 09-7662660, פקס: 153-9-7662660