מאמרים

מנטור - גירסה 037 - מתאריך 30/09/2014

 1. מנגנון אתחול יישום - שיפור זכרון וביצועים (גם במעבר בין מחוזות)
 2. הדפסת שובר משורות שונות - מיזוג שדה הערות
 3. חלון אפיונים - הסרת כפתור מחיקה
 4. דוח הוצאות לאקסל
 5. שם ספק, מספר דוקט, תאריך פעילות, תאריך חשבונית, מספר חשבונית, מס"ד, מספר הוראת תשלום, מספר שובר, מטבע, סכום לפי מעמ, סכום מעמ, סכום כולל מעמ, תאריך הוראת תשלום, הועבר לפיננסית, תאריך העברה
 6. סינון לפי  חשבוניות שעברו להנה"ח/ חשבוניות שלא עברו/ רק שוברי תשלום/ חשבוניות ושוברים שאין כנגדם חשבוניות
 7. דוח הכנסות לאקסל
 8. שם לקוח, מספר דוקט, תאריך פעילות, תאריך חשבונית, מספר חשבונית, מס"ד, מספר שובר, מטבע, סכום לפי מעמ, סכום מעמ, סכום כולל מעמ, מספר קבלה (אחרונה), סכום שהתקבל, הועבר לפיננסית, תאריך העברה
 9. סינון לפי חשבוניות שעברו להנה"ח/ חשבוניות שלא עברו/ רק שוברי תשלום/ חשבוניות ושוברים שאין כנגדם חשבוניות.
 10. חשבוניות
 11. בניית חשבונית מרשימת מסמכים - תיקונים שונים בתהליך
 12. יצירת חשבונית בודד - תיקון מצבים של הפקה ללא לקוח / סוג לקוח שגוי
 13. דוקט - הסרת כפתור עזרה
 14. הדפסת פרוט עסקה (מרשימת דוקטים) טיפול בהודעה שלא ניתן לעדכן קובץ מסמכים
 15. שינויים קלים בתפריטים (בעתיד שינוי משמעותי)
 16. רשימת מסמכים (דוקטים) חדשה
 17. אפשרות לחיפוש לפי טקסט חופשי / מספרים
 18. אפשרות לסינון לפי - לקוח, משוק, איש ביצוע וסטטוס
 19. שילוב מנגנון הרשאות לפי משתמש
 20. שיפור ביצועים
 21. השפעת סכימת חשבוניות שהופקו לבודדים על סטטוס הדוקט - תשלום מלא/חלקי לשורות בודדים רק כשיש חיוב ולא הופקה חשבונית
 22. שערוך ממשק חשבוניות לקוחות/ספקים - שערוך מט"ח לפי תאריך החשבונית ולא לפי תאריך תחילת הדוקט (לפי פרמטר)
 23. הוספת פרמטר חדש 97 - תאריך שערוך מטח בממשקים לחשבשבת (1-לפי תאריך תחילת דוקט, 2-לפי תאריך חן)
 24. הסרת קוד מחוז=8 (אורפן) בנוסחה של תאריך ערך
 25. שינוי תאריכים בממשקי חשבוניות
 26. טבלת תנאי תשלום חדשה - טבלאות, תנאי תשלום
 27. הוספת שדה תנאי תשלום במסך לקוח (הסרת שדה תנאי אשראי)
 28. הוספת שדה תנאי תשלום במסך ספק (הסרת שדה שוטף חודשים)
 29. הוספת שדה תנאי תשלום במסמך (הסרת שדה תנאי אשראי)
 30. הוספת שדה חדש ללקוחות - "ממשק חשבוניות לפי תאריך חשבונית?"
 31. שינוי ממשק יצירת תנועות יומן לקוח חשבשבת לפי:
 32. תאריך 1 - תאריך חשבונית
 33. תאריך 2 - תאריך תחילת הדוקט (ללקוח "מסע" תאריך חשבונית -פרמטר שדה חדש בלקוח)
 34. תאריך 3 - תאריך פרעון (עמודות חדשות בתנאי תשלום בכרטיס לקוח)
 35. שינוי ממשק יצירת תנועות יומן ספק חשבשבת (בממשק מפורט) לפי:
 36. תאריך 1 - תאריך חשבונית ספק
 37. תאריך 2 - תאריך שורת/הדוקט (ללקוח "מסע" תאריך חשבונית ספק)
 38. תאריך 3 - שדה חדש בממשק - תאריך פרעון (עמודות חדשות בנתוני תשלום בכרטיס ספק)
 39. שליפת מחיר בשורת מרכיב ללא קשר לסוג החברה (אם קיים מחיר והספק אינו פנימי) במידה וחברה אינה מעוניינת בשליפת המחיר אזי יש לעדכן תוקף פג במחירון למנוע שליפתו
 40. שורות כ"א - טיפול בהודעת לא ניתן לעדכן קובץ שנפתח לקריאה
 41. חלון שיבוץ כח אדם - כותרות עמודות דינאמיות לפי פרמטרים
 42. עדכון טבלאות בנקים/סניפים לפי נתוני בנק ישראל (השארת סניפים ישנים)
 43. שילוב מנגנון מחולל דוחות
 44. פותחה תשתית לכריית מידע עבור נתונים עיקריים:
 45. לקוחות
 46. עובדים
 47. ספקים + מרכיבים
 48. מקומות לינה
 49. מסלולים + מרכיבים
 50. דוקטים + שורות + מסלולים + שיבוצים
 51. חשבוניות לקוח
 52. חשבוניות ספק + הוראות תשלום
 53. מאפיינים כלליים אודות התשתית
 54. שטוחה וכוללת קשרים לטבלאות השונות
 55. מקושרת ONLINE לבסיס הנתונים של החברה (לכל מחוז קובץ מחולל נפרד) וניתן לרענון בכל עת
 56. ללא סינון או חישוב נתונים. אלה ניתנים למימוש על ידי המשתמש בשלב העיצוב או ההפקה
 57. כוללת שמות ברורים בעברית
 58. פותח רכיב אקסס (MentorRpr.mdb) המאפשר גישה לשליפת נתונים אלה לשאילתות, דוחות, גראפים וניתוחים. אותם ניתן להפיק לפורמטים שונים (Excel, PDF, HTML, XML, Word)
 59. הרכיב מכיל את ההיררכיה בין ישויות המידע השונות ובעת חילול דוחות בני מספר טבלאות המחולל יורש את הקשרים שבין הטבלאות
 60. המנגנון יתוחזק ויורחב בגירסאות הבאות
 61. טיפול רוחבי בכל בסיסי הנתונים במערכת
 62. תאימות בסיסי נתונים MSSQL 2005 + טובת שיפור יכולות, יעילות  וביצועים
 63. שינויים רוחביים בכל בסיסי הנתונים
 64. הקטנת בסיסי נתונים
 65. מחיקת טבלאות מיותרות (או היסטוריות)
 66. מחיקת עמודות מיותרות (כגון Filler, מחוזות)
 67. שינוי שמות עמודות בשימוש (Filler) לשמות משמעותיים
 68. החלפת עמודות TEXT ב VARCHAR
 69. Compress כל בסיסי הנתונים
 70. העברת טבלאות זמניות לרמת מחוז (DBB)
 71. ביטול ומחיקת כל טבלאות בסיס נתונים Mentor_Tmp
 72. טיפול בטבלאות זמניות ברמת משתמש (TRM) שם טבלה + מפתחות
 73. טיפול בכל המפתחות הראשיים (יצירה ועדכון )
 74. עובדים - קוד מחוז - בוטל
 75. לקוחות - קוד מחוז - בוטל
 76. לקוחות - קוד מרחב - בוטל
 77. מנגנון אוטומטי ליצירת VIEWS לנתוני מחוז/חברה
 78. רוטינה DSQL ליצירת VIEWS
 79. מסך מחוזות הוספת כפתור לעדכון VIEWS
 80. העתקת דוקטים בין מחוזות - החלפה בסיס נתונים ל-DBX
 81. העברת (והפניה) טבלאות שיבוץ מדריכים / חברה ל-DBC
 82. טיפול בטבלאות הסטוריית סטטוסים
 83. מחיקת טבלאות MismahimLemishloah
 84. איחוד טבלאות HistoryatStatusMishloah משתמשים לטבלת dbo
 85. הרשאת "כל הלקוחות" - בוטלה
 86. העברת יומן תנועות ספקים לאשכול - בוטלה
 87. הדפסת שוברים - הדפסת העתקים לפי: לקוח, חוזר למשרד, נשאר באתר [חוויות-איציק]
 88. הסרת מנגנון הרשאות דוקטים ישן
 89. ביטול מנגנון / רוטינת שנת ייחוס
 90. מנגנון לוג – תעוד שינויים בכל טבלאות בסיס הנתונים [נכנסת] יופעל סלקטיבית במקומות רלוונטים – חשבוניות, לקוחות, ספקים, הוראות תשלום, דוקטים, שורות דוקטים, חשבוניות לקוחות/ספקים, הוראות תשלום, קבלות, הפקדות
פרטים נוספים

חדשות גלגלים 2010 – גליון 12/2012

גלגלים 2010 - תוכנת ההסעים שנוסעת קדימה...

אנו מבקשים להביא לידיעתך ולשתף אותך בשינויים, בשיפורים ובתוספות שבוצעו לאחרונה בתוכנה. שינויים אשר עשויים להקל עליך את העבודה במערכת ולהפוך את השימוש בה לנוחה ויעילה יותר.

השיפורים המפורטים במסמך זה הינם רק חלק ממכלול של מאות שינויים המעודכנים במערכת כל העת באופן יזום, רציף ותקופתי.

מדיניות זו הינה חלק ממסגרת השרות. אנו פונים אליך באמצעות הדואר האלקטרוני ונשמח לקבל ממך הערות והארות. אל תהסס לשלוח אלינו כל הצעה, רעיון או שאלה. נעשה כל מאמץ כדי להתייחס לכל פניה באופן הולם.

כל השינויים המפורטים כלולים בגירסא 2.05 של גלגלים 2010. באם הנך בשרות וטרם קיבלת את הגירסה אנא צור קשר לתאום מועד ההתקנה.

במהלך הרבעון הראשון של שנת 2013 אנו מתכוונים להוציא גירסה משמעותית נוספת אשר תכיל שיפורים רבים נוספים.


שיטת מיקוד חדשה ...

רשות הדואר עוברת, החל מינואר 2013,  למיקוד חדש ומדויק בן 7 ספרות. תיקו נערכה לשינוי ושילבה בגלגלים מנגנון חדש לשליפת המיקודים וניהולם בשיטה החדשה. גלגלים מספקת נתונים עדכניים המתאימים להגדרות משרד הפנים ולדרישות רשות הדואר בשיטה החדשה.


שליחת דואר אלקטרוני @ ישיר ...

בגלגלים אפשרות מובנית לשליחת דוא"ל (דואר אלקטרוני) מתוך המערכת. ניתן לשלוח ישירות לדוא"ל של הלקוח את המסמכים: הזמנה, חשבונית, קבלה, דוחות ביצוע לקוחות עפ"י סידור עבודה.

לדוגמא: בעת הוספת הזמנה ללקוח נשלפת כתובת הדוא"ל שלו לנתוני ההזמנה (הכתובת ניתנת לשינוי או להוספה) ולכתובת זו ניתן לשלוח את ההזמנה בדוא"ל לאישורו.
כמו כן, ניתן לשלוח בדוא"ל כל מסמך או דו"ח המופקים לפורמט PDF. אפשרות זו מייעלת את העבודה, את מהירות העברת החומר ללקוח ולנהגים, חוסכת בנייר וכמובן בדמי המשלוח.

ניתן לשלוח דוא"ל ישירות ללקוח או נהג מתוך רשימת הטלפונים באמצעות קליק כפול בכתובת הדוא"ל.

את הגדרות הדוא"ל האישיות יש לקבוע במסך המשתמשים בסיוע התמיכה של תיקו.


סידור עבודה - במסך סידור העבודה נוספו אפשרויות חדשות המאפשרות עבודה נוחה ומהירה ...

 • רענון הנסיעות המופיעות בסידור  - מתפריט ההקשר (קליק ימני בעכבר)
 • הצגה מהירה של חלון נוסעים לנסיעה - מתפריט ההקשר (קליק ימני בעכבר)
 • מקשי קיצור לפתיחת חלונות מהירה - לא רק בשימוש ע"י העכבר:
  • Ctrl+נ לפתיחת חלון שיבוץ נהגים
  • Ctrl+ר לפתיחת חלון שיבוץ רכבים
  • Ctrl+ע לפתיחת מסך נסיעה
  • Ctrl+מ לפתיחת חלון שיבוץ מלווה
  • Ctrl+ק פתיחת שיבוץ לקו פנימי
  • Ctrl+ס לשינוי סטטוס נסיעה
 • קיימת אפשרות להגדיר שנסיעות מבוטלות לא יוצגו בסידור. יחד עם זאת הנסיעות קיימות ולא נמחקות.
 • בעת שיבוץ נהג בסידור (חלון החלפת נהג) נוספה האפשרות לעדכון סיבת ההחלפה של הנהג אשר תרשם בפרטי הנסיעה.
 • עמודת סוג הנסיעה מודגשת בצבע שונה (כמו בעמודת שעה) במידה וזו נסיעה מזדמנת (מקור הנסיעה בהזמנה)


חשבוניות ...

 • על מנת לאפשר בניית חשבוניות ללקוחות משניים כאשר החשבונית מופקת ללקוח האב (לדוגמא: בניית חשבונית עבור נסיעות מחלקות חינוך וספורט בעירייה, כאשר החשבונית מופקת (לקוח החשבונית) לאגף הרכש הכללי של העירייה)
 • במסך הלקוח נוסף שדה חדש "בניה לפי לקוח אב?" המיועד למטרה זו. יש לסמנו במקרה שהלקוח הינו לקוח בן/מחלקה בתוך לקוח אב ונדרש להפיק החשבונית ללקוח האב.
 • בחשבונית נוסף שדה "תאור מחלקה" ובו יירשם שם הלקוח עבורו בוצעו הנסיעות.
  שם הלקוח של החשבונית כולה יהיה שם לקוח האב.
 • במסך המקדים לבניית החשבונית מופיע שדה "האם לבנות לפי לקוח אב?". במידה והשדה מסומן אזי ירשם לקוח האב בחשבונית ובתאור המחלקה יירשם שם הלקוח המשני עבורו בוצעו הנסיעות (מחלקה/לקוח בן)
 • בתדפיס החשבונית נוסף מלל - "הופק ע"י" (שם המשתמש שפתח את החשבונית).
 • בעת עיגול חשבונית, מוצגת שאלה האם לאפס קודם לביצוע עיגול את אחוז ההנחה למסמך  וזאת כדי להתאים את אחוז ההנחה לסכום החשבונית המעוגלת.
 • בחשבונית זיכוי ניתן לעדכן את תאריך החשבונית כך שניתן יהיה להפיק חשבוניות זיכוי עבור תאריך/שנה קודמת.


כללי ...

 • ברשימת הזמנות נוסף כפתור הוספת מקוצרת ליצירת מסך הזמנה מקוצר. אפשרות זו נועדה להוספת פרטי נסיעה מזדמנת בצורה קלה ומהירה. המסך מיועד להזמנות עבור נסיעה אחת ולא להזמנות מתמשכות (מספר ימים/נסיעות). כל הכללים הנהוגים בהזמנה רגילה חלים גם על הזמנה זו אשר פרטיה יופיעו מיד בסיום העדכון בסידור העבודה בהתאם לתאריך הנסיעה.
  בכל עת ניתן לראות ולעדכן את פרטי ההזמנה במסך הזמנה רגיל או ע"י כפתור מסך מקוצרת.
 • בתפריט אפשרויות ההדפסה נוסף כפתור ביטול. לחיצה על כפתור זה תפסיק את תהליך הפקת הדו"ח או המסמך.


הניסוח הינו בלשון זכר, אך פונה לנשים וגברים כאחד
כל הזכויות שמורות © תיקו – טכנולוגיות מידע בע"מ, ת.ד. 203, גבעת שמואל 54101, טלפון: 09-7662660, פקס: 153-9-7662660


פרטים נוספים

חדשות גלגלים 2010 – גליון 01/2013

גלגלים 2010 - תוכנת ההסעים שנוסעת קדימה...

אנו מבקשים להביא לידיעתך ולשתף אותך בשינויים, בשיפורים ובתוספות שבוצעו לאחרונה בתוכנה. שינויים אשר עשויים להקל עליך את העבודה במערכת ולהפוך את השימוש בה לנוחה ויעילה יותר.

השיפורים המפורטים במסמך זה הינם רק חלק ממכלול של מאות שינויים המעודכנים במערכת כל העת באופן יזום, רציף ותקופתי.

מדיניות זו הינה חלק ממסגרת השרות. אנו פונים אליך באמצעות הדואר האלקטרוני ונשמח לקבל ממך הערות והארות. אל תהסס לשלוח אלינו כל הצעה, רעיון או שאלה. נעשה כל מאמץ כדי להתייחס לכל פניה באופן הולם.

כל השינויים המפורטים כלולים בגירסאות 2.04 ואילך. באם הנך בשרות וטרם קיבלת את הגירסה אנא צור קשר לתאום מועד ההתקנה.

במהלך רבעון שני שנה זו אנו מתכוונים להוציא גירסה משמעותית נוספת אשר תכיל שיפורים רבים נוספים.

 

מסלולים ...

נוסף שדה חדש "מסלול אב" המאפשר קשר בין מסלולים. נתון זה מסייע ביצירת קבוצת מסלולים/מרכיבים למסלול ראשי. כגון: מסלול משני, ק"מ נוסף ושעות נוספות.

אלה יופיעו בדוחות השונים (דוח איקסים) בקבוצה, בזה אחר זה. 

את פרטי מסלול האב ניתן גם לראות ברשימת המסלולים ללקוח.

דוגמאות לדוחות, ראה בעמוד האחרון של גליון זה ...

 

זמנים למסלולים (נסיעות קבועות) ...

במסך זה ניתן להגדיר את מועדי ביצוע המסלול ופרטים נוספים לנסיעות הלוך וחזור קבועות.

ניתן לקבוע את הנהג והרכב המבצעים את הנסיעה כברירת מחדל. ואת סטטוס הנסיעה ההתחלתי אשר יעבור לסידור העבודה.

(לדוגמא: נסיעה אשר הנהג מכיר ומבצע אותה באופן שוטף. והיא נעשית בדרך כלל ללא התערבות נוספת. ניתן לסמן כמבוצעת, כך שרק במקרה של תקלה או שינוי נעדכן את הסטטוס שלה בסידור).

הגדרות אלה חוסכות התעסקות וזמן רב בסידור עבור נסיעות קבועות אשר אינן משתנות בתדירות גבוהה.

ניתן לסמן את הפרמטר שיבוץ נהג ע"פ רכב,  ובכך לקבוע כי בעת שיבוץ רכב לנסיעה יישלף הנהג הראשון המשוייך לו. לחלופין, ניתן לסמן את הפרמטר שיבוץ רכב ע"י נהג ובכך לקבוע כי בעת שיבוץ נהג לנסיעה יישלף הרכב הראשון המשוייך לו.

גלגלים מאפשרת לרשום את אותם מועדים במדוייק יותר מפעם אחת. לדוגמא אם יוצאים 3 רכבים לביצוע אותו מסלול ביום א' בשעה 08:30, ניתן יהיה להגדיר 3 שורות מועדים לאותו מסלול, ביום א' בשעה 08:30, כאשר בכל שורה נגדיר נהג ורכב שונים.

 

המחיר כולל מע"מ ?! ...

ככלל, המחירים והסכומים במערכת מנוהלים ללא מע"מ. שכן אחוז המע"מ משתנה בהתאם לקביעת שלטונות המס בתקופות השונות. את אחוז המע"מ המעודכן לתקופה ניתן להגדיר בטבלת "אחוזי מע"מ". סכום המע"מ מחושב במערכת בהתאם לתאריך בו בוצעה הנסיעה ולתקופה המתאימה.

המחירים במערכת (כאמור, ללא מע"מ) מעודכנים בשוטף וניתן להעלותם בצורה גורפת לפי סכום/אחוז, באמצעות תכניות שרות שונות בגלגלים (כמו עדכון מחירון מרוכז).

יחד עם זאת, לטובת לקוחות אשר עובדים עם מחירים הכוללים מע"מ (בעיקר מוניות ואוטובוסים זעירים) שילבנו בכל המסכים והדוחות הרלוונטיים במערכת, תצוגת מחירים כוללים מע"מ לצד המחירים הרגילים.

 • בעת עמידה על שדה מחיר ניתן לרשום את המחיר כולל מע"מ ובאמצעות מקש חלון F5 לחלץ ממנו את המחיר ללא/לפני מע"מ.
 • הצגת מחיר כולל מע"מ במסכים: מחירון למסלול,  מחיר לנסיעה, מחיר בהזמנה.
 • בדו"ח ביצוע לקוחות על פי סידור עבודה (דו"ח 1) ניתן להוסיף מע"מ לכל שורה.
 • בדו"ח ביצוע נהגים על-פי סידור עבודה (דו"ח 1) ניתן להוסיף מע"מ לכל שורת נסיעה.
 

שיפורים ברשימות...

על מנת לאפשר איתור יעיל ונוח של נתונים בגלגלים שיפרנו את אפשרות החיפוש ברשימות השונות. בכל רשימה בה מופיעה בחלקה העליון תיבת טקסט וכפתור חיפוש ניתן להקליד חלק מנתון כלשהו ברשימה (מילה או מספר) להקיש Enter או קליק על הכפתור, והמערכת תשלוף את כל הרשומות המתאימות לערך זה (כמות הרשומות שענו לתנאי מוצגת בחלקו השמאלי-עליון של המסך). להצגת כל הרשומות יש לנקות את הערך ולהפעיל שוב את החיפוש.

 • ברשימת לקוחות – ניתן לאתר לפי חלק משם הלקוח, לפי מספר הלקוח, לפי עוסק מורשה.
 • ברשימת הזמנות - נוספה עמודה של "פעיל?" לטובת מיון (קליק עם העכבר על כותרת העמודה בטבלה).

שורה לא פעילה תופיע בצבע אפור.

הניסוח הינו בלשון זכר, אך פונה לנשים וגברים כאחד כל הזכויות שמורות © תיקו – טכנולוגיות מידע בע"מ, ת.ד. 203, גבעת שמואל 54101, טלפון: 09-7662660, פקס: 153-9-7662660
פרטים נוספים

חדשות גלגלים 2010 – גליון 02/2013

גלגלים 2010 - תוכנת ההסעים שנוסעת קדימה...

אנו מבקשים להביא לידיעתך ולשתף אותך בשינויים, בשיפורים ובתוספות שבוצעו לאחרונה בתוכנה. שינויים אשר עשויים להקל עליך את העבודה במערכת ולהפוך את השימוש בה לנוחה ויעילה יותר.

השיפורים המפורטים במסמך זה הינם רק חלק ממכלול של מאות שינויים המעודכנים במערכת כל העת באופן יזום, רציף ותקופתי.

מדיניות זו הינה חלק ממסגרת השרות. אנו פונים אליך באמצעות הדואר האלקטרוני ונשמח לקבל ממך הערות והארות. אל תהסס לשלוח אלינו כל הצעה, רעיון או שאלה. נעשה כל מאמץ כדי להתייחס לכל פניה באופן הולם.

כל השינויים המפורטים כלולים בגירסאות 2.04 ואילך. באם הנך בשרות וטרם קיבלת את הגירסה אנא צור קשר לתאום מועד ההתקנה.

במהלך רבעון שני שנה זו אנו מתכוונים להוציא גירסה משמעותית נוספת אשר תכיל שיפורים רבים נוספים.

 

מרכז תמחיר ...

 • נוסף שדה חדש "מרכז תמחיר". נתון זה מיועד ללקוחות הדורשים ערך זה בדוחות לטובת בקרה תקציבית (במערכות מידע תקציביות) ושיוך עלות הנסיעה לגופי משנה ממומנים (מחלקות, גופי סמך וכיו"ב)
 • השדה נמצא במסכים של מסלול, הזמנה ונסיעה וניתן לעדכון.
 • כמו כן בדו"ח נסיעות לקוח על-פי סידור עבודה נוסף השדה לחתך ולעמודות הדוח.
 

שדות חדשים בנסיעות ...

 • נוסף שדה חדש "סימוכין לקוח" למסכים של הזמנה ונסיעה. ניתן לרשום בשדה זה את מספר הנסיעה של הלקוח, פרטי אישור הלקוח לנסיעה, שובר, פרטי הנוסע, סמלים ואסמכתאות שונות.
 • נוסף שדה חדש "כביש אגרה?" לשורות נסיעה ולשורות ההזמנה. ניתן לציין באם נעשה שימוש בכביש אגרה לטובת ביצוע הנסיעה.
 

ממשק למשרד הבטחון

 • חלו מספר שינויים ושיפורים בממשק למשרד הבטחון עבור משרדים הפועלים בשיטה של הפקת חשבוניות במערכות חיצוניות ע"י גופים שונים.
 • הממשק קולט מקובץ חיצוני את כל החשבוניות לחודש ויוצר בגלגלים חשבונית מקבילה עם מספר זהה למקור.
 • בעת קליטת החשבוניות, ניתן לעדכן את מחיר שורת ההזמנה בגלגלים ע"י המחיר הנקוב בחשבונית (על-פי שדה מקשר של סימוכין לקוח/תעודת משלוח) ואף לסגור את ההזמנות לסטטוס 30 (סטטוס המציין כי יצאה חשבונית).

שינוי מספר רכב / נהג ...

 • ניתן להחליף בצורה מרוכזת רכב או נהג בנתוני הזמנים, המחירונים והנסיעות במערכת (יעיל במקרים של שינוי שיבוץ רכב לנהג ולהיפך).
 • ההפעלה מתפריט תחזוקה.
 

קבלות נהג ...

מתוך מסך נהג ניתן להציג את רשימת הקבלות המופקות לנהג.  

דיווחים קבועים לנהג ...

 • בחלון דיווחים לנהג ניתן להוסיף חיוב/זיכוי קבוע לנהג, כגון: חיוב בגין קצין בטיחות, טלפון, מס משרד וכו'. אין צורך לפתוח בכל חודש שורה חדשה, אלא די לקבוע תאריך תוקף לחיוב/זיכוי.
 • את סכום  החיוב/זיכוי מעדכנים בשורה אחת עם סוג פעילות ותאריך התוקף (שדה חדש). כל עוד נתוני השורה בתוקף, הם ישולבו בתהליכים החשבונאיים.
 

הידעת ?! ...

בעת עמידה על שורת טלפון (בספר טלפונים או בחלון טלפונים ללקוח/נהג) ניתן לשלוח דואר-אלקטרוני ישירות מהמערכת ע"י לחיצה על כתובת הדוא"ל המופיעה בעמודת הטלפון.
 • ביטול נסיעה - מיד עם ביטול הנסיעה, חובה להקיש את סיבת הביטול (וזאת במידה והנסיעות אינן נמחקות מהסידור [פרמטר])
 • בדוח נוסעים ללקוח – נוספה האפשרות ליצא את הדוח לאקסל.
 • בדוחות לקוח ע"פ ס"ע – נוספו שדות חדשים של מספר הזמנה, מרכז תמחיר (בחתכים ובדוחות).
 • בדוח ביצוע לקוחות ע"פ סידור עבודה (דו"ח מספר 1 - פירוט נסיעות ללקוח) – נוספה אפשרות למיון הדו"ח לפי:1) לפי לקוח+תאריך+סוג רכב (מיון קיים).2) לפי תאריך+שעה (מיון חדש). לאחר בחירת המיון החדש, יופק הדוח ללקוח במיון של תאריך הנסיעה ושעת נסיעה.
 • בדוחות ביצוע ס"ע ללקוח לפי מסלול יופיע במיון מסלול האב ובתוכו לפי מספר המסלול.
 • דוח חדש של נסיעות מבוטלות וסיבת הביטול - בתפריט תחזוקה, ממשקים, יצוא נתונים לאקסל.
 • בדוח איקסים לנהג - הוספת פיצול שורת מסלול לפי מחיר ואפשרות לפיצול שורת הזמנה לפי מחיר (פרמטר).
פרטים נוספים

חדשות גלגלים 2010 – גליון 09/2013

אנו גאים ושמחים לבשר על יציאתה של  גירסה 207 הכוללת שינויים ותוספות רבות המשפרות את יכולות המערכת ומייעלות את חווית השימוש בה. ובמרכזן מודול הצעות מחיר.

בגליון זה נציג רק חלק מהשינויים שבוצעו. את הרשימה המפורטת והמלאה ניתן לראות באתר האינטרנט שלנו.

לאחרונה הופעל בהצלחה מודול חינוך המיועד לארגונים מוניציפאליים המארגנים הסעות תלמידים בחינוך רגיל ובחינוך המיוחד.

אנו מבקשים להביא לידיעתך ולשתף אותך בשינויים, בשיפורים ובתוספות שבוצעו לאחרונה בתוכנה.

תיקו ממשיכה לקדם ולפתח את "גלגלים 2010" וליישם נושאים, אשר עשויים להקל עליך את העבודה במערכת ולהפוך את השימוש בה לנוחה ויעילה יותר.

השיפורים המפורטים במסמך המצ"ב הינם רק חלק ממכלול של מאות שינויים המעודכנים במערכת כל העת באופן יזום, רציף ותקופתי.

מדיניות זו הינה חלק ממסגרת השרות. אנו פונים אליך באמצעות הדואר האלקטרוני ונשמח לקבל ממך הערות והארות.

אל תהסס לשלוח אלינו כל הצעה, רעיון או שאלה. נעשה כל מאמץ כדי להתייחס לכל פניה באופן הולם.

  א.        מסך לקוח
 1. שינוי בשדות לוח שנה, תנאי תשלום ומטבע והפיכתם לתיבה משולבת במקום חלון.
 2. שינוי בתצוגת חלון נוסעים ללקוח
 3. חלון הערות חדש - הוספת אפשרות לרישום הערות שונות ללקוח (מספר הערות).

השדה הישן במסך הלקוח הועבר לחלון זה ומוצג עם הכניסה למסך

 1. הדפסת מחירון ללקוח מוניות ע"י <CTRL+G>

ב.         מסך נהג

 1. שינוי בשדות קבוצה וקוד סידור והפיכתם לתיבה משולבת במקום חלון
 2. חלון הערות חדש - הוספת אפשרות לרישום הערות שונות לנהג (מספר הערות).השדה הישן במסך הנהג הועבר לחלון זה ומוצג עם הכניסה למסך

ג.         מסך רכב

 1. שינוי בשדה קבוצת רכבים והפיכתו לתיבה משולבת במקום חלון.
 2. חלון הערות חדש - הוספת אפשרות לרישום הערות שונות לרכב (מספר הערות).

ד.         מסך עדכון מחירי מסלולים אוטומטי - שינוי כותרות

ה.        מסך הזמנה מקוצרת –אפשרות לעדכון סטטוס הנסיעה

ו.          זמנים למסלול

 1. בוצעו שינויים בתצוגת המסך לטובת עבודה לפי ימים בשבוע בלבד (ביטול שדות סוג תאריך ותאריך)
 2. כפתור יצירה בזמנים למסלול בוטל
 3. כפתור גורמים שונה לכפתור ל"מלווים"

ז.         מסך הזמנה (+הזמנה מקוצרת) - הצגת היום בשבוע / חג לתאריך בחלק העליון של המסך

 ח.        מנגנון להצעות מחיר - חדש !!!

 1. אפשרות ליצירת הצעת מחיר ללקוח (בדומה להזמנה).
 2. הנסיעות בהצעה אינן משולבות בסידור עבודה
 3. ניתן לשנות את הסטטוס של הצעת המחיר להזמנה(ניתן להגדיר סטטוסים נוספים – טיוטה, הזמנה מאושרת ולעבור ביניהם)
 4. שינוי סטטוס מ-הצעת מחיר ל-הזמנה יציג את שורות ההזמנה בסידור העבודה.

 ט.        סידור עבודה לפי שעות

 1. הוספת tooltip בעמידה על שם לקוח של מספר לקוח+שם לקוח
 2. הוספת tooltip בעמידה על תאור נסיעה של תאור מסלול + מספר מסלול/הזמנה

י.         דו"חות ביצוע ע"פ ס"ע

 1. בדוח נהגים – נוספה עמלת משרד לחישובי הדו"ח
 2. בדוח נהגים מספר 3 – נוספו פרטי נסיעה
 3. שיפורים בתצוגת הדו"חות

יא.       מסך קליטת חשבוניות משה"ט - שינוי נתיב הקובץ לספריה מקומית

יב.       עדכון אוטומטי של נסיעות בס"ע – התווסף חתך של מסטטוס עד סטטוס

יג.        הדפסת הזמנה – הוספת מטבע ההזמנה להדפסה.

יד.       מסך עדכון נסיעות מאוחר

 1. שינויים בתצורת המסך
 2. הוספת שדה של קו לקוח

טו.       רשימת נהגים

 1. הוספת עמודה של רכב ראשי
 2. הוספת כפתור מסמכים לתיוק/הצגת מסמכי נהגים חיצוניים

טז.      רשימת לקוחות - הוספת כפתור לתיוק/הצגת מסמכי לקוח חיצוניים

יז.        רשימת רכבים

 1. שם עמודה "שם נהג קשור" שונה ל – "נהג ראשי"
 2. הוספת כפתור מסמכים לתיקו/הצגת מסמכי רכבים חיצוניים

יח.       מסך חשבונית - בדיקת תקינות מע"מ רק בחשבוניות שקליות.

 יט.      תיקיה במחשב המקומי (מיועד למשתמשים בגלגלים באינטרנט)

 1. ניתן להגדיר פרמטר לעדכון שם התיקיה במחשב המקומי (תחת פרמטרים; כללי)
 2. נוספה צלמית לפתיחת התיקיה במחשב המקומי שממנה ניתן לתייק מסמכים

 כ.         לוחות שנה- חדש !!!

 1. נוסף לוח שנה כללי בו מעודכנים על ידי תיקו תאריכים חשובים, כגון: חגים וערבי חג, ימי יציאה/חזרה מחופשות משרד החינוך, מועדים וימי זכרון וכו'.
 2. לוח השנה הכללי משולב בלוח השנה של כל חברה (גם משפיע בעת היצירה של לוחות שנה שונים)
 3. בתאריכי לוח השנה של החברה ניתן להגדיר אלו ימים אינם ימי עבודה בהם לא יבוצעו נסיעות.
 4. בעת בניית סידור עבודה ישובצו רק נסיעות המשוייכות ללוח שנה בו התאריך סומן כיום עבודה פעיל ("לבנות סידור עבודה").
להורדת קובץ גליון החדשות - [link id="15" label="גלגלים 2010 חדשות גליון ספטמבר 2013"]
פרטים נוספים

חדשות גלגלים 2010 – גליון 10/2013

בימים אלה שוחררה גירסה חדשה של גלגלים 2010 (2.08) הכוללת שינויים ושיפורים רבים ומשמעותיים. אנו ממליצים לקרוא את הנושאים המפורטים בגליון זה על מנת לנצל בצורה מיטבית את המערכת.

א.        מסך הזמנה שורתי – חדש !!!
 1. נוסף מסך הזמנה חדש בפורמט שורות, אשר מקל את עדכון פרטי ההזמנה, על המעבר בין השורות/נסיעות ועל ההתמצאות הכללית בהזמנה.
 2. קלט עמודות סוג נסיעה, סוג רכב וסטטוס לקוח באמצעות תיבה משולבת
 3. במצב הוספה ניתן לשכפל נתון משורה קודמת בהזמנה ע"י <CTRL+D>.
 4. נוסף כפתור לעיגול סכום סה"כ ההזמנה

ב.         חיפוש "חכם" ברשימת הזמנות/הצעות מחיר

 1. בחלקה העליון של הרשימה נוספה אפשרות לחיפוש חופשי, לפי כל נתון בהזמנה. לדוגמא: לפי תאריך התחלה, שם לקוח, מספר לקוח, תאור נסיעה, טלפון, דוא"ל ועוד.
 2. חיפוש חדש זה מהיר ופשוט, ומקל עד מאוד את איתור ההזמנה המבוקשת.
 3. אם לא נציין חודש אזי יבוצע החיפוש בכל ההזמנות לאותה שנה.

ג.         הצגת מפה ויזואלית לכתובת ומסלול הנסיעה

 1. לצד הכתובת נוסף כפתור חדש "מפה".לחיצה על כפתור זה תציג מפת מיקום עבור הכתובת או מפה עבור מסלול הנסיעה (אם פורט מוצא-דרך-יעד).
 2. אפשרות זו קיימת בכל המסכים בהם ישנה כתובת - מסך נסיעה, מסך לקוח, מסך נוסע, מסך נהג

* אם הכתובת נערכה ידנית (שלא באמצעות חלון מנגנון הכתובות המובנה) ומכילה נתונים שאינם מנורמלים (כגון: קומה, כניסה ומידע לא רלוונטי אחר) ייתכן שתחול שגיאה בנכונות מיקום הצגת הכתובת במפה.

 

ד.         מסך סידור עבודה – הצגת נסיעות מבוטלות

 1. בחלקו העליון של סידור העבודה לפי שעות (1) נוסף מתג חדש עבור הצגת נסיעות מבוטלות?
 2. מתג זה מאפשר הצגת נסיעות מבוטלות, עדכון פרטי הנסיעות הללו והחזרת נסיעות לפעילות במידת הצורך.
 3. ברירת המחדל נקבעת לפי פרמטר מערכתי אולם ניתנת לשינוי במסך.

ה.        שינויים בדו"ח ביצוע נהגים לפי ס"ע

 1. בדו"ח מוצג סכום עמלת משרד במידה וישנה עמלה
 2. אם סוג לקוח =מוניות, הצגת תאור נסיעה של הנהג

ו.          מסך הפקדה - שיפור ביצועים

 1. בוצעו שינויים לטובת הצגה מהירה יותר של הממסרים הפתוחים

ז.         עדכון מחירי נסיעה אוטומטיים - למסלולים שאינם פעילים

 1. נוסף מתג חדש שמאפשר לעדכן מחירים גם למסלולים שאינם פעילים

ח.        חלון נהגים / רכבים פנויים - מיון

 1. נוספה אפשרות למיון לפי עמודות הרשימה

ט.        עדכון מחירים מרוכז - הדפסת נתונים

 1. אפשרות להדפסת הנתונים באמצעות <CTRL+G>
 2. להורדת קובץ גליון החדשות - [link id="16" label="גלגלים 2010 חדשות גליון אוקטובר 2013"]
פרטים נוספים

חדשות גלגלים 2010 - גליון 02/2014

בימים אלה שוחררה גירסה חדשה של גלגלים 2010 (2.10) הכוללת שינויים ושיפורים רבים ומשמעותיים. אנו ממליצים לקרוא את הנושאים המפורטים בגליון זה על מנת להיות מודעים לשינויים ולשיפורים שבוצעו וכדי לנצל בצורה מיטבית את המערכת. לקבלת הסברים מלאים ומפורטים ניתן לפנות לתמיכה.

א. מעבר בין חודשים / שנים 1. ביטלנו את המעבר בין חודשי הייחוס במערכת והשארנו רק את האפשרות למעבר בין השנים באמצעות חלון השנה הפעילה. 2. שיפור משמעותי זה, מאפשר מעבר זריז ונוח בין החודשים ומקל על השימוש במערכת. בתיבה המשולבת ניתן לבחור חודש מסויים או לראות את נתוני השנה כולה. 3. שינוי זה מתבטא בפונקציות השונות במערכת, כמו: נסיעות, חשבוניות, קבלות, הפקדות, תשלומים, שוברים וכו'. ב. שיפור הטיפול במונים במעבר שנה 1. ניתן לקבוע עבור המסמכים החשבונאיים (חשבונית, קבלה), האם ישנה רציפות בספרור המסמך גם במעבר בין שנים, או שהספרור מתחיל בכל שנה מחדש/בנפרד (מ-1 או מסדרה אחרת) 2. שילבנו שיפורים אשר יקלו על המעבר בין שנים, למרות שממשיכים לעבוד בשנה הקודמת במקביל לשנה הנוכחית/החדשה. ג. בדיקת תאריך חשבונית 1. נוספה בדיקה והתראה שתאריך החשבונית שייך לחודש הפעיל ואכן מאוחר ממועד הדיווח האחרון למע"מ. ד. שיפורים במסך הזמנה 1. מספר קו פנימי הועבר לתוך הטבלה / שורות ההזמנה 2. צומצמו עמודות שם נהג וסוג נסיעה. בעת עמידה עם העכבר על הכתוב, מוצגים הפרטים בהרחבה (רמז – ToolTip). 3. בתאור נסיעה שבתחתית המסך נוספו נתוני משעה עד שעה ה. שיפורים במסך הזמנה מקוצר 1. נוספו שדות של מספר קו לקוח, דוא"ל, פרטים, סימוכין (אסמכתא) לקוח. ו. מודול מוניות 1. בוצעו שיפורים בפונקציונאליות ובתצוגה של סידור העבודה: א) נוספה עמודת רווח לנסיעה ב) מופיע צבע אדום בעמודות תאריך ושעה במידה ואין שיבוץ של נהג ג) הוגדלה השורה ד) נוספה אפשרות לתחום לתאריך מסויים ה) נסיעות מבוטלות נמחקות ביציאה מהסידור (בהתאם לפרמטר) 2. בדו"ח הזמנות מפורט לפי תאריך - נוספה עמודה של סוג רכב ז. מלווים 1. בוצעו שיפורים בעיצוב הרשימה והמסך א) נוספה חלוקה לפי הסטטוס (פעיל, לא פעיל, הכל) ב) נוספה אפשרות לחיפוש ח. שיפורים ברשימות 1. בחלון חשבוניות לכרטיס נוספה עמודה של שם מחלקה מהחשבונית 2. ברשימת חשבוניות/קבלות - אם אין דוא"ל במסך חשבונית/קבלה, נשלח הדוא"ל לפי נתוני הלקוח 3. ברשימת הזמנות נוספו שם מזמין ושעת התחלה 4. רשימת הזמנות/רשימת חשבוניות - אפשרות לפתיחת חשבונית/הזמנה ע"י לחיצה כפולה. ט. שכפול שיבוצים לסידור עבודה – חדש !!! 1. נוספה אפשרות לשכפול שיבוצי נסיעות מתאריך לתאריך - הפעולה מעתיקה שיבוצים של נהג/רכב/סוג רכב מתאריך לתאריך ומקלה על עבודת השיבוץ באם הנסיעות זהות/דומות בשני התאריכים. י. שיפורים שונים 1. נוספה אפשרות לשליחת דו"חות נהגים ישירות למייל הנהג 2. בשורות קבלה (ממסרים) - נבדק תאריך פרעון השיק לפי הפרמטרים בסוג תקבול 3. בהדפסת קבלה - ניתן הדפסת הערות לקבלה 4. בהדפסת הפקדה - נוספה אפשרות להדפיס את שורות ההפקדה מכמה שנים. 5. בעץ המסמך - שולבו עמודות סכום לנסיעות וסכום להזמנות 6. בדו"ח ס"ע לתאריך (דו"ח מספר 2) - הוחלף מספר רכב במספר רישוי ונוסף ספרור לשורת הדו"ח 7. במסך חיוב מאוחר - נוספה עמודה של סוג רכב להורדת קובץ גליון החדשות - [link id="17" label="גלגלים 2010 חדשות גליון פברואר 2014"]
פרטים נוספים

חדשות גלגלים 2010 - גליון 09/2014

בימים אלה שוחררה גירסה חדשה של גלגלים 2010 (2.12) הכוללת שינויים ושיפורים רבים ומשמעותיים. אנו ממליצים לקרוא את הנושאים המפורטים בגליון זה על מנת להיות מודעים לשינויים ולשיפורים שבוצעו וכדי לנצל בצורה מיטבית את המערכת.  לקבלת הסברים מלאים ומפורטים ניתן לפנות לתמיכה.

א.        החלפת שיבוץ נהג - רכב

 1. בעת עדכון הקשר בין רכב לנהג (או נהג לרכב) מוצג דיאלוג "האם לשנות את השיבוצים בזמני מסלול וסידור עתידי?". במידה ומאשרים, המערכת משנה אוטומטית בהתאמה את כל השיבוצים של נהג- רכב זה בזמני המסלול (הפעילים) ובכל הנסיעות העתידיות הקשורות לנהג.

ב.         רשימת חשבוניות לכרטיס

 1. על מנת להקל לבחון את סטטוס החשבונית, נוספה עמודה של "סכום סגירה" ו-"סגור?".

ג.         נוסעים

 1. מסך הנוסע עוצב בצורה היררכית וידידותית
 2. כפתור הטלפונים לנוסע הוסר ובמקומו ניתן לעדכן בצורה נוחה וברורה: טלפונים, נייד, פקס ודוא"ל בחלון הכתובת

ד.         פיצול / איחוד נסיעות (בסידור העבודה)

 1. האפשרות לפיצול נסיעה נועדה למקרה של שליחת שני כלי רכב (או יותר) לנסיעה ויש צורך לשלם (לזכות) מספר נהגים אולם לחייב הלקוח בגין נסיעה אחת (הנסיעה הראשית).
 2. ע"י קליק ימני עם העכבר על הנסיעה )בסידור עבודה) יופיע תפריט הקשר ממנו ניתן לבחור ב"פיצול נסיעה ." הפיצול יוצר נסיעה מפוצלת )חדשה( עם נתוני ה נסיעה המקורית )הראשית(. כאשר בנסיעה המפוצלת, מספר ה לקוח מעודכן ל"מספר לקוח משרד " והמחיר ללקוח מאופס (יש לעדכן מספר לקוח משרד בטבלת פרמטרים).
 3. המערכת שומרת על הקשר בין הנסיעה הראשית והנסיעה המפוצלת ע"י הערך ש בשדה "נסיעת מקור".
 4. ניתן גם לבצע פעולה הפוכה של איחוד נסיעות , וזאת כדי לחייב את הלקוח במספר נסיעות בעוד שיזוכה נהג אחד בלבד.
 5. בסידור העבודה מסמנים את הנסיעות לאיחוד. לאחר קליק ימני עם העכבר לפתיחת תפריט ההקשר, נבחר באיחוד נסיעות. האיחוד מעדכן את מספר הנהג והרכב בכל הנסיעות שאוחדו לפי הנסיעה הראשית, ומאפס את מחיר הנהג בהן (למעט המחיר שבנסיעה הראשית).

ה.        מנגנון קיזוזים בקבלות

 1. בהתאם להנחיות רשויות המס, לא ניתן לקזז תשלומים כחלק מ שורות הקבלה (קיזוז בגין מועצות, נהגים, לקוחות).ולכן בוטלה האפשרות לרשום שורות תקבול מסוג "קיזוז".
 2. כדי לאפשר רישום קיזוזים בקבלה, נוסף חלון חדש הנפתח ע"י כפתור "קיזוזים". ובו ניתן לרשום בצורה מפורטת את פרטי הקיזוזים. סה"כ הקיזוזים נצבר לסה"כ הקבלה (יש להקליד את סכומי הקיזוז במינוס). בעת הפקת הקבלה יודפסו הקיזוזים.

ו.         בקרת תאריכים בהזמנה

 1. רישום נסיעה בתאריך החורג ממסגרת ההזמנה הציג בעבר הודעת התראה למשתמש. כעת התהפכה השיטה ו בעת הוספת שורות הזמנה )נסיעה( החורגת מתחום תאריכי ה הזמנה, מוצג דיאלוג המאפשר לעדכן אוטומטית את התאריכים שבכותרת ההזמנה בהתאם לשורות.

ז.         שכפול שורות הזמנה

 1. בוצעו שיפורים בפונקציונאליות ובתצוגה של סידור העבודה:
 2. ניתן לשכפל בקלות שורת הזמנה ע"י עמידה עליה ולחיצה על מקש ש+CTRL

ח.        שיפורים שונים (רשימה חלקית)

 1. ממשק חשבוניות לחשבשבת - במידה ומעבירים תאריך פרעון ותאריך הפרעון ריק, יועבר תאריך החשבונית.
 2. ממשק יצוא נתוני לקוח – נוספה כתובת ודוא"ל לקוח לפרטי הייצוא לאקסל.
 3. ממשק קליטת חשבוניות משרד הבטחון הותאם לפורמט החדש של משהב"ט ושדה מספר תמ"ש הוגדל ל-10 תווים
 4. שורות ההזמנה - התרעות על נהג / רכב זמין רק אם הנסיעה עדין לא בוצעה (לפי סטטוס)
 5. דו"ח חשבוניות ללקוח - יתרה לתשלום לחשבונית מודפסת רק אם החשבונית לא סגורה (אם החשבונית סגורה ידנית לא תודפס יתרה)
 6. דו"ח תנועות לחשבשבת - התווסף עמודת מס"ד לאיתור חשבוניות בהתאם לדו"ח השגויים בחשבשבת.
 7. דו"חות חשבוניות לכרטיס – נוספה אפשרות למשלוח בדוא"ל בהתאם לדוא"ל לקוח.
 8. דו"ח ביצוע לקוחות ע"פ ס"ע ( דו"ח 12 )- נוספה האפשרות להצגת שם מזמין במקום סוג נסיעה, נוספה עמודת סימוכין לקוח וישנה הרחבה אוטומטית לטקסט ארוך של פרטים.
 9. חלון זמנים למסלול – נשלף סוג הרכב של הנהג רק אם אין ערך בסוג רכב.
 10. הדפסת העתק חשבונית – בהדפסה ל-PDF או EMAIL מודפס לוגו גרפי גם אם מ וגדר לללקוח הדפסה "ללא לוגו"
 11. שורת הזמנה – לנוחיות המשתמש הצגת מחיר לקוח ומחיר נהג בתחתית השורה בצד ימין של המסך
 12. סידור עבודה למוניות – נוסף טיפול בסוג רכב: א) נוספה עמודה של סוג רכב - במחירון ללקוח ולנהג, בסידור עבודה, בדו"ח נסיעות לאקסל, בדו"ח נסיעות לתאריך. ב) בסידור עבודה ופרטי נסיעה - שליפת מחיר מחירון בהתחשב בסוג הרכב.
 13. סידור מוניות - צבע שורת נסיעה לפי צבע הסטטוס (עבור נסיעות שהופקה בגינן חשבונית).
 14. חלון נוסעים לנסיעה – נוספה עמודת פרטי התחנה. הפרטים בטבלה מתעדכנים (בעת בניית ס"ע) מפרטי הנוסע לתחנה.
להורדת קובץ גליון החדשות - 
[link id="19" label="גלגלים 2010 חדשות גליון ספטמבר2014"]
פרטים נוספים

חדשות גלגלים 2010 - גליון 06/2015

לקוח יקר, לאחרונה שוחררה גירסה חדשה של גלגלים 2010 (2.15) הכוללת שינויים ושיפורים רבים ומשמעותיים. אנו מביאים את ריכוז הנושאים שטופלו בגירסה. וממליצים לקרוא את האמור בגליון זה, על מנת להיות מודעים לשינויים ולשיפורים שבוצעו וכדי לנצל בצורה מיטבית את המערכת.  לקבלת הסברים מלאים ומפורטים ניתן לפנות לתמיכה. הבהרה לכל המתעניינים: אפליקציית הסלולר GLMobile  פועלת באמצעות מערכת גלגלים ונתוניה ומעדכנת בצורה מקוונת את מכשירי הסלולר של הנהגים / סדרנים / לקוחות.

א.        פיצול/איחוד נסיעות

         1.         מנגנון חדש שנועד לאחד ולפצל נסיעות תוך שליפת מחירים בהתאם.

         2.         פעולת האיחוד מחברת בין נסיעות של אותו נהג ומותירה את מחיר הנהג רק בנסיעה הראשונה. מאידך, פעולת הפיצול מפצלת נסיעה אחת לשתי נסיעות, כאשר בנסיעה הנוספת נרשם לקוח "משרד" ללא מחיר לקוח.

         3.         הפעולה נעשית באמצעות תפריט ההקשר בסידור העבודה

ב.         מודול הדפסת שיקים

         1.         מודול חדש המאפשר הפקת שקים עבור תשלומים לנהגים.

         2.         ניתן לפצל תשלום למספר שקים או לאחד מספר תשלומים לשיק אחד. לעדכן את פרטי השיק.

         3.         לאחר הדפסת השיק מעודכנים פרטי השיק בחלון השקים של התשלום ונוסף לסכום המצטבר ששולם.

ג.         מודול משרד הבטחון

         1.         ניתן להוסיף נוסעים לתעודה משלוח + שילוב נוסעים לנסיעה בעת סגירת התעודות

         2.         תעודת משלוח - נוספה אפשרות לעדכון לקוח, מספר מסלול, סוג תעודה (ת.משלוח,הפניה), שעה (בשורה)

         3.         ניתן לייצר תעודות אוטמטיות לפי מספר הפניה

         4.         ניתן להדפיס תעודות בפורמט מצומצם עם ברקוד

         5.         שיוך נהגים לתעודות עם הקלדת נתוני תאריך ושעת נסיעה + סגירה אוטומטית לסידור

         6.         רשימת תעודות משלוח - נוספה עמודה של מספר נהג, שוטף תעודה

         7.         בניית חשבוניות משהב"ט מרוכזות - לפי מספר הפניה רק לנסיעות שיש בהם תאריך

         8.         ניתן להקליד ידנית שובר ותעודת משלוח, לשייך נהגים ולסגור התעודה

         9.         בדוחות ביצוע לקוחות ע"פ ס"ע (1+9) נוסף פרמטר להדפסת סה"כ נסיעות ללקוח

       10.       בדוחות ביצוע נהגים ע"פ ס"ע (1+4) נוסף פרמטר להדפסת סה"כ נסיעות לנהג

ד.         מודול שוברים

         1.         הדפסת דו"ח נוסעים לשובר – נוספה אפשרות להדפסה מצומצמת (6 שוברים בעמוד) עם ברקוד

         2.         שיוך נהגים לשוברים/נסיעות ע"י קריאת ברקוד - בחירת נהג, קריאת ברקוד ושיבוץ הנהג לנסיעה + סגירת סטטוס הנסיעה לבוצע.

ה.        הזמנות

       1.      למסך הזמנה, מסך הזמנה מקוצר, הדפסת הזמנה - נוספו שדות שם איש קשר וטלפון איש קשר, אשר עוברים לאפליקציית GLMobile אם מקור הנסיעה הוא הזמנה.

       2.      ברשימת הזמנות ללקוח נוספה עמודה של תיאור ההזמנה

ו.          מודול עמותות

         1.         רשימת הזמנות לאיש קשר - שילוב הרשאות להפיכה לקבועה, הוספת הזמנה

         2.         לאיש קשר

                    א)        נוסף סוג מזהה ובנוסף לת"ז ניתן לקלוט גם ח"פ, מספר דרכון וכו' + בדיקת תקינות

                     ב)         שינוי במינוח "נסיעת חובה" ל"עדיפות?"

                      ג)         הגדרת שדות חובה, כגון: ת"ז, שם משפחה , שם פרטי, תאריך לידה או גיל וכו'

                     ד)         נוסף "גורם מאשר"

         3.         ברשימת נסיעות לאיש קשר – מודגשות נסיעות בצבעים שונים בהתאם למאפייני הנוסע

         4.         לנסיעות קבועות נוספה הרשאה להוספת / שכפול נסיעה (למנוע יצירה בטעות של נסיעות קבועות)

         5.         בבניית סידור עבודה - עדכון "נסיעת חובה" ו"זמן להתייצבות" מזמנים למסלול

         6.         מודול מענה טלפוני – המערכת מחוברת למרכזייה ומנהלת שיחות נכנסות תוך "הקפצת" איש הקשר הרלוונטי לשיחה (זיהוי לפי טלפון מתקשר)

                    א)        הגדרה בטבלת משתמשים - "מענה טלפוני?", "מספר שלוחה"

                     ב)         נוסף מסך חדש לטיפול בשיחות נכנסות - מענה, חדש, התעלם

         7.         התאמות למובייל

                    א)        עדכון סטטוס - אם הנסיעה מתאריך של היום ויש לנסיעה נהג - הסטטוס משתנה לסטטוס המערכת.

                     ב)         שיפורים במסך סידור עבודה

                                 1)         שליחת נסיעות למובייל לנהג, שליחת נסיעה בודדת, שליחת ביטול נסיעות

                                 2)         תוספת עמודות "מובייל?" (אם הנסיעה נשלחה למובייל)  ו"סטטוס מובייל אחרון"

                      ג)         מסך נסיעה ס"ע ומסך מזדמנת – נוסף שדה של "מובייל?"

ב.      גלגלים מובייל GLMobile

       1.      בגלגלים

               א)      נוספה אפשרות לשליחת נסיעות ע"י סימון ובחירה + שליחת נסיעה בתפריט הקשר

                ב)      הצגת נתוני קריאה להודעות שנשלחו נהג/לקוח

                          1)      סידור עבודה עמודת מובייל – מוצגת שעת קריאת סטטוס אחרון וצבע ירוק עבור סטטוס שנקרא

                          2)      ברשימת הודעות לנסיעה / נהג

                 ג)       נוספה אפשרות לעבודה עם סטטוס ביניים (סטטוס 5, ערך=0.5)

       2.      בסלולר

               א)      הוגדלה שעת התחלה ברשימת הנסיעות

                ב)      מוצגת צלמית עבור נסיעה מזדמנת ברשימת הנסיעות

                 ג)       נוסף נתון "כביש אגרה" למסך הנסיעה

                ד)      מוצג קו פנימי במסך הנסיעה (במקום מספר מסלול)

               ה)      נוספו שדות מידע נוספים וגמישים למסך הנסיעה למסך הנסיעה

                 ו)       נוספה אפשרות לחיוג מהיר משדות מידע נוסף לנסיעה ולנוסע

                ז)       במידה וקיים נוסע אחד (ותחנה אחת) מבוצע מעבר ישיר לפרטי הנוסע

               ח)      סוג נסיעה לנוסע מוצג לפי התחנה/נוסע ולא לפי הנסיעה

               ט)      מודול סדרן במובייל

                          1)      אפשרות להגדרת משתמש במערכת כסדרן לשימוש באפליקציה (כולל סידורים מורשים)

                          2)      באפשרות הסדרן להציג נסיעות לתאריך, לסנן נסיעות ולהציגם לפי הסידורים (תפריט הקשר, סידורים)

                          3)      הסדרן מקבל התראות הקשורות לנסיעות

                 י)       בוצעו שיפורים בתקשורת האפליקציה ובעיקר בעדכון סטטוס לנסיעה ולנוסע

ג.       שיפורים שונים

       1.      סידור עבודה מוניות – נוסף פרמטר להצגת סוג רכב בסידור ובחלון מחירים

       2.      בעת הדפסת חשבונית מעודכן סטטוס החשבונית ל-1, הדפסה חוזרת מגדילה את הסטטוס ל-2 ולא מעבר לכך.

       3.      אפשרות לסגירה ידנית של חשבוניות - דרך תפריט תחזוקה.

       4.      בחלון חשבוניות ללקוח/נהג - נוספו עמודות סה"כ למסמך, פעיל? וצבע אחר לחשבונית מבוטלת

ד.      שינויים בדוחות

       1.      יצוא לאקסל מסומן כברירת מחדל (בכל הדוחות המאפשרים זאת)

       2.      בדו"ח ביצוע נהגים לפי סידור עבודה

               א)      דו"ח 4 - ריכוז חודשי לנהגים - אפשרות לייצא לאקסל

                ב)      דו"ח 12 - אפשרות לא להדפיס שם לקוח בדו"ח

                 ג)       נוספה בחירה של מ.קו לקוח או אסמכתא בדו"חות מספר 1+4

       3.      בדו"ח נוסעים לס"ע - דו"ח מספר 5, נוספו עמודות לאקסל של כתובת נוסע, סוג רכב, מ.עובד, סוג נסיעה

       4.      בדו"ח חשבוניות - הוספת אפשרות של הפקת הדו"ח ללא חשבוניות עסקה. כברירת מחדל מסומן עם

       5.      בדו"חות קבלה – נוספה הדפסה של קיזוזים לקבלה

       6.      בדו"ח כלכלי - נוסף שדה לחתך "חישוב מחיר לקוח בנסיעות מפוצלות ללא מחיר ?" במידה ומסומן והשורה היא שורה מפוצלת ללא מחיר, שולפים את מחיר השורה מנסיעת המקור.

ה.      הדפסות

       1.      ניתן להפיק מסמכים פיננסיים ברצף למדפסת או לקובץ PDF לצורך תעוד ושמירה היסטוריה למס הכנסה (חשבוניות, חשבונית משהבט, קבלות, הפקדות).

       2.      שופרה מהירות הפקת דוחות ביצוע נהגים

       3.      תוקנה בעיית הדפסה ישירה (חשבוניות, קבלות, הפקדות) לאחר ביטול הדפסה בדיאלוג המדפסות

       4.      נוסף מנגנון הדפסות מרוחק (למשתמשי האינטרנט) - לקיצור משך הדפסה ומניעת בעיות תאימות מדפסות

להורדת קובץ גליון החדשות - 
[link id="18" label="גלגלים 2010 חדשות גליון יוני 2015"]
פרטים נוספים

חשיבות מערכת ממוחשבת לניהול הסעים – תוכנת הסעים / הסעות – והשיקולים בבחירתה

בכל חברת הסעות קיים צורך במערכת ממוחשבת לניהול הפעילות. די בנסיעה אחת אשר נעלמת וכבר נגרמת עוגמת נפש. לעיתים מול הלקוח - אם הנסיעה שהוזמנה לא בוצעה. לעיתים אבדן הכנסה - אם הנסיעה בוצעה והלקוח לא חוייב בתשלום בגינה.

 

הצעות מחיר ללקוחות שונים, נסיעות מזדמנות רבות, נהגים חולים, רכבים ש"נתקעים" ועוד כהנה וכהנה "צרות", הם רק חלק משלל הארועים בסדר יומו העמוס של מנהל החברה, מנהל התפעול או סדרן הנסיעות. העבודה היומיומית בחברת הסעות / הסעים, דינאמית ושוחקת. פרטים נשכחים, פתקים אובדים, והכל בלחץ עבודה מורט עצבים של לקוחות המתקשרים ושואלים "מה קורה עם הרכב שהזמנתי ?". מאידך נהגים וקבלני משנה המתקשרים לדעת כיצד עליהם להגיע לנקודת המוצא של הנסיעה הבאה. כל העת מתקבלים שינויים בזמני הנסיעה והמסלול, כמות הנוסעים, סוג הרכב, איסופים ופיזורים וכמובן ... בל נשכח להזכיר לנהג להגיע בזמן או להעיר אותו.

 

שיא העבודה מתרכז בסופו של כל חודש עת נערכים החשבונות, רישומים משוכפלים, גליונות אקסל משתבשים, מחירים מעודכנים, התחשבנות עם קבלני משנה, חיובים וזיכויים, קנסות וחיובים, לקוחות מיוחדים עם דרישות מיוחדות ... ובזה לא תמה הסאגה ... יחלוף זמן רב עד לקבלת התשלום המיוחל מהלקוח.

 

אין זה סוד כי מערכת תוכנה כוללת - תוכנת הסעים, הממחשבת את כלל התהליכים בארגון באופן שיטתי ומקצועי תקל עליך את העבודה השוטפת באפן שלא ישאיר מקום ליד המזל, תתן לך מנוח (יחסי) בסוף כל חודש ובעיקר תסייע לך להתייעל ולצמוח מבחינה עסקית. ותניח לך לעסוק במה שאתה טוב ומוביל – בתחום הסעות והסעים.

 

דרישות אלה, הופכות את תהליך בחינת התוכנה ובחירתה למשימה כבדת משקל להצלחת חברתך.

 

בנוסף לכללים הברורים והידועים, מפורטים להלן מספר נקודות חשובות אשר לטובתך כדאי לך לתת עליהן את הדעת, בבחינת "עשרת הדברות של בחינת התוכנה להסעים":

 

 1. פונקציונאליות – בחן האם תוכנת ההסעות מכילה את הצרכים שלך בתפעול היומיומי השוטף. אל תתפתה לרכוש מערכת המכילה הרבה יותר ממה שאתה צריך. לא תשתמש ביכולות אלה והן רק יסבכו אותך. מאידך, כדאי שהתוכנה תהיה מודולארית כך שביום בו תגדל ותתפתח ותזדקק ליכולות אלה תוכל לצרף גם אותן לתוכנה. ובמילים פשוטות – תן לתוכנה לגדול יחד איתך.
  .
 2. שרות ותמיכה – הן מילות המפתח בהצלחת הטמעתה של התוכנה בחברתך. בדוק האם אתה עובד מול מנהל לקוח קבוע המכיר אותך אישית, האם המענה אדיב ומקצועי, האם תוכל להתקשר בשעות חריגות לטלפון אישי במקרי חרום. האם עובדי החברה קבועים ואינם מתחלפים בתדירות גבוהה. האם לתמיכה ישנה יכולת לתקשר איתך באמצעות האינטרנט כדי לראות את הדברים בזמן אמת. האם בית התוכנה משקיע את עודפי הכנסות השרות והתמיכה חזרה במוצר. המציאות מוכיחה כי לשרות ותמיכה בעלות נמוכה ישנו מחיר גבוה. לא אחת נתקלים בשרות מעליב, קצר-רוח ומזלזל, שרות לא מקצועי המטיל אחריות לכל דבר על הלקוח. הכלל הוא כי לשרות ותמיכה רציניים, ישנה עלות כספית. אולם זכור כי התוכנה היא ליבת התפעול של העסק וחייב שיהיה לה "גב" מקצועי אמין וזמין. במקרים של כשל ואסון (גניבה, שריפה, תקלת חומרה) עלות זו תתגמד למול הסכום שהיית מוכן לשלם על מנת להמשיך לעבוד ללא הפרעה.
  .
 3. המשכיות ונסיון - בשוק ההסעים, שהינו שוק מורכב, נתקלים לא אחת, בחברות חדשות אשר צצות ומציעות הצעות מפתות. לרוב אלה תוכנות "מבריקות" או "מושלמות" במחירים נמוכים. לעיתים אלו חברות של One man show אשר מאחוריהן עומד אדם אחד שהוא גם המנהל גם התכניתן וגם נותן השרות. חברות אלה ינסו לשכנע אותך הלקוח הפוטנציאלי לעבור אליהם "בחינם" או בעלות סמלית. זכור כי בדרך כלל חברות אלה לא שורדות יותר ממספר שנים. לאחר שהן נדרשות לספק ללקוחות שירות איכותי ותמיכה שוטפת ולאורך זמן, הן נעלמות, מותירות את התוכנה "יתומה" כאשר ההשקעה שלך בכסף ובמשאבים להכנס לתוכנה או לעבור אליה ממערכת אחרת, ירדו לטמיון. במקרים של חברות קטנות מתעוררת בעיה אמיתית כאשר נותן השרות חולה או בחופשה. חשוב כי תבחן את בית התוכנה העומד מאחורי תוכנת הנסיעות – כמות המועסקים בתפקידי פיתוח, מספר שנים שעוסק בענף, האם מעמדו הכלכלי איתן, האם מבוסס רק על שיווק תוכנה זו, האם מחדש את התוכנה מעת לעת, מה תכיפות הוצאת עדכונים וכיו"ב.
  .
 4. בחן בעיון את הצעת המחיר לתוכנה ואת העלות הכוללת - תוכנה "זולה" בעלות של שכירות חודשית נראית מאוד מפתה, אולם לעיתים קרובות מתגלה לאחר מכן כתוכנה "יקרה" מאוד. הן בשל עלויות שרות ותמיכה גבוהות והן בשל עלויות התחלתיות של התקנה ושעות הדרכה. ודא כי המחיר כולל את כל ה"עיזים" אשר צצות להן לאחר ההזמנה. בדוק אם מחירי השרות הינם יציבים לאורך זמן או מתעדכנים בתכיפות רבה וללא קשר למצב השוק הפיסקאלי.
  .
 5. הדרכה באתר הלקוח – שוק ההסעים מתאפיין בתחלופת כח אדם גבוהה. עובדה זו כשלעצמה, דורשת תוכנה נוחה וידידותית, הקלה להבנה ולתפעול, ומערך הדרכה מסודר המופעל ע"י ספק התוכנה. לא די במספר מצומצם של שעות הדרכה עם רכישת התוכנה. יש צורך בבניה נכונה של מסד הנתונים והתאמה מיטבית של הגדרות המערכת לשיטת העבודה בחברה. חשובה מכל היא הדרכה באתר הלקוח, להכרות בלתי אמצעית עימו ולהבנה של תהליכי העבודה בחברה, כדי לייעץ נכונה כיצד לעבוד ביעילות עם התוכנה. שמור מרחק מספק המציע לך הדרכה קצרה או מרוחקת. הערך נכונה לניצול ההדרכה שתקבל באופן שתהיה פנוי מטרדות היומיום ותהיה פנוי פיזית ונפשית ללקמון ולהבין. אין זו בושה לרשום את הדברים כמו תלמיד טוב, על מנת שתוכל לעיין בהם ולהזכר במועד מאוחר יותר.
  .
 6. מקצוענות וורסטיליות - ישנה חשיבות רבה לחברה רצינית ואיתנה העומדת אחרי המוצר, עם אופק טכנולוגי ותחום עיסוקים מגוון. בית תוכנה עם יכולת מקצועית להנדסת תהליכים, בחינת שיטות עבודה יחד עם יכולת לניתוח ואפיון צרכים, עשוי לתרום משמעותית ולהשלים את תחום ההסעות מהבטים שונים. וזאת תוך הפרייה הדדית לצדדים טכנולוגיים נוספים בחברתך (ייעוץ כללי, בחינת שיטות ועוד).
  בין היתר, ניתן לבחון נקודה זאת באמצעות גמישות מערכת התוכנה – בחן האם התוכנה המוצעת כופה עליך תהליכים ושיטות עבודה על מנת שתוכל לעבוד עימה, או מסוגלת להתאים את עצמה אליך ולשיטות עבודתך. זכור כי את שיטות העבודה שלך תוכל לשפר ולהשלים בהמשך, אולם להפעלת התוכנה תזדקק מיידית. שכן בכל יום שעובר ההפסד מצטבר.
  .
 7. אישור מס הכנסה - מערכת כספית המפיקה טפסים חשבונאיים, כגון: חשבוניות, קבלות והפקדות. חייבת להיות מערכת "סגורה" ואמינה המאושרת על ידי שלטונות המס. בית תוכנה מקצועי פועל על פי הנחיות הרשויות ומקבל מהם את האישורים הנדרשים לאחר בחינת התוכנה. חשוב לבדוק גם נקודה זו. תוכל לוודא את קיום האישור ועדכניותו באתר האינטרנט של מס הכנסה - "מרשם תוכנות לניהול מערכת הנהלת חשבונות".
  .
 8. זכור כי תוכנת ההסעים אינה מערכת הנהלת חשבונות או תוכנת שכר ואינה אמורה להיות כזו. לכל תוכנה הייעוד שלה. לתוכנות כספים ושכר הייחוד שלהן, תכיפות העדכונים והכללים הנדרשים מהן. בזה הן טובות ואי-אפשר "לקחת" זאת מהן. יחד עם זאת בדוק האם לתוכנת ההסעים שאתה בוחן ישנם ממשקים לתוכנת הנהלת החשבונות או לתוכנת הנוכחות והשכר. ממשקים אלה יסייעו בידך להעביר מידע בסוף החודש בצורה אמינה ומהירה וייתכן כי יחסכו לך בתשלום למנהל החשבונות אשר יהיה פטור מלהקליד שנית את החשבוניות והמסמכים הכספיים האחרים.
  .
 9. פלטי המערכת – לדוחות ולפורמט החשבונית והטפסים מקום חשוב בתדמית החברה. כיצד אתה נראה בעיני הלקוחות. האם הם רואים חברה מקצועית המתנהלת מולם, האם הם בטוחים כי פרטי החיוב מדוייקים או זקוקים לדוחות נוספים ולבדיקה נשנית. ודא כי פלטי המערכת הינם גראפיים, מכובדים ותמציתיים. אשר מרכזים את המידע ויחד עם זאת נותנים מקום להבנה ולבקרה חוזרת של הלקוח.
  .
 10. בחן האם התוכנה מכילה רעיונות מקוריים ויצירתיים או מועתקת מתוכנות אחרות. האם הפתרונות שניתנו הם פתרונות הגיוניים או פתרונות של "לצאת ידי חובה" כדי לציין שהתוכנה מכילה אותם. תוכל לוודא זאת בפרסומי החברה, אתר האינטרנט שלה ובפניותיה אליכם למול חברות מנוסות וותיקות. תופתע לגלות כי ניסוחים חוזרים על עצמם בסביבת האינטרנט. בקלות תזהה מי המקורי ומי החקיין. זכור כי בית התוכנה יגלה קושי במתן מענה לצרכים משתנים ומיוחדים, בהם לא יהיה לו מהיכן להעתיק ואז הצורך יהפוך לבעיה שלך !
פרטים נוספים

שיקולים בבחירת מערכת למחשוב מפעל תעשייתי

גרשון דיאמנט - .E.I .MSc
כל צוות שיתמנה לחפש פתרון ממוחשב עבור מפעל תעשייתי יחפש פתרון מלא ומושלם. פתרון מושלם מבחינתו הוא חבילת תוכנה אחת רחבה המכסה הן את מערך התפעול והן את מערך הכספים. כיום לא קיים פתרון טוב לסוגייה זו. אמנם נעשו נסיונות בארץ, בחבילות תוכנה לסביבת PC, להרחיב את המערך הפיננסי גם לכיוון התפעול, אבל לא בהצלחה יתרה.
מסתבר שתחום התפעול הוא תחום המורכב ממגוון רחב של תפקידים והתמחויות ומחייב ידע ומומחיות, לא פחות מאשר התחום הפיננסי, לדוגמא, כדי לבנות מערכת תכנון דרישות חומרים - MRP, לא די להיות מנתח מערכות מצוין וגם לא די לתגבר את הצוות המפתח במהנדס תעשייה וניהול מנוסה, צריך ידע מעבר לזה.

דוגמא אחרת - מערכת מלאי במפעל יצרני, אינה מסוג של תנועות כניסה, יציאה וחישוב היתרה באופן אנלוגי לזכות, חובה ויתרה במערך הכספים. במפעל יצרני יש צורך ביצירה אוטומטית של תנועות מלאי עפ"י רשימות קיט הן בשלב הניפוק והן בשלב הגריעה. מסתבר שיש גם פריטים שבשלב הניפוק הם מנופקים בכמויות קבועות וגדולות כגון רכיבי SMD, או מאוחסנים בייצור כפריטי Stock Free כגון: ברגים, אומים, פינים ומסמרות. ומאידך גריעתם מהמלאי חייבת להיות מבוקרת ורצוי בצורה של גריעה אוטומטית.

כמובן שבמפעל יצרני חייבים גם לנהל מלאי בתהליך גם על פריטי הקצה (מסוג Buy) וגם על פריטי ה- Make. ולא די בכך - את המלאי בתהליך, יש לנהל ברמת פריט ופעולה ולא חסרות דוגמאות נוספות של סיבוך, במבנה עץ המוצר או בתמחיר ולא כאן המקום להרחיב ולשכנע את המשוכנעים בלאו הכי. פתרונות מוצלחים יותר של שילוב מערך תפעול ומערך פיננסי הם חבילות התוכנה של מס' חברות בין-לאומיות, אבל גם כאן קיימת בעיה - המערך הפיננסי שלהם אינו מתאים לארץ, ואז בדרך כלל ממליצים למשתמש על מערך פיננסי תוצרת הארץ ותופרים ממשקים המחברים בינו לבין התפעול הלועזי. מעבר לעלות הגבוהה מאוד של פתרון מהסוג הזה קיימת בעיה של נושאים ותחומים שונים שהם בתחום הביניים ובהעדר פתרון משביע רצון בתחום התפעול מנסים לשלב אותם בתחום הפיננסי בצורה מאולצת ויקרה. הבה ונתעכב על מספר נושאים כאלה.

אין כל ספק שתעודות משלוח ללקוח הן חלק מהתפעול, אחרת מערך המלאי לא יהיה מעודכן, אבל מה עם חשבוניות (Invoices) ללקוח, האם זה הגיוני להוציא אותם למערך הפיננסי, כאשר תעודת המשלוח הן במערך התפעול? בסופו של דבר החשבוניות מתבססות על תעודות המשלוח.

נשאלת גם השאלה מהיכן תצא כל הדוקומנטציה ליצוא וביניהם Packing List. אין ספק בכך שגם הזמנות לקוח צריכות להיות חלק ממערך התפעול, סוף סוף זהו אחד מה- Inputs למערכת MRP. ההזמנות מחויבות להימצא במערך התפעול, גם כדי שבעת שביצוע המשלוחים תעודכנה היתרות הפתוחות בהזמנות הלקוח. מסיבות פרקטיות לא יהיה גם טעם להפריד בין הצעות מחיר ללקוח לבין הזמנות לקוח, שכן ההצעות בחלקן הגדול הרי הופכות להזמנות. מסקנה: גם הצעות מחיר וגם הזמנות לקוח מקומן במערך התפעול.

הכמויות הנכנסות שאליהן מתיחסת חשבונית הספק יושבות במערכת המלאי שהוא חלק מהתפעול.
המחירים המפורטים בחשבונית הספק, סוכמו ונקבעו במערכת הזמנות הרכש שגם היא חלק מהתפעול.
אם רוצים לבצע ביקורת ממוחשבת של החשבונית ולא רק קליטה, היא בודאי צריכה להיות חלק ממערך התפעול.
חשבונית הספק מזינה את מערכת התמחיר במחירי כניסה של פריטים שנרכשו ואם מערכת התמחיר היא חלק ממערך התפעול, הרי שגם קליטת ובקרת חשבונית ספק היא חלק ממערך זה.
מעבר לכל הסוגיות שעוררנו דלעיל, כל צוות היגוי לבחירת תוכנה ישאל את עצמו, איך ומהיכן יפיק את רשימת הדוחות בערכים כספיים כדלהלן:

דוחות ערך מלאי
הזמנות רכש לפי ספק
הזמנות רכש לפי פריט
חוזי רכש שנתיים
השוואת מחירים לפריט וספק
הזמנות לקוח לפי ארץ ויבשת
מכירות לפי לקוח וארץ
מכירות לפי פריט
רווחיות לפריט ולהצעת מחיר
רווחיות לפריט ולהזמנת לקוח
רווחיות כוללת לתקופה ולפי סוכן

על מנת לתת תשובה אינטליגנטית לשאלה זו כדאי לנתח את הדברים באמצעות תרשים רשת, המבטא את התלות הלוגית בין מערכות ונושאים שונים:


מן התרשים עולה כי מי שרוצה דוחות מכירות, דוחות ערך מלאי ודוחות רווחיות יגיע למסקנה שמרבית המערכות והנושאים, מקומם הטבעי במערך התפעול (ראה תרשים בעמוד הבא), ואפשר גם להציג קריטריון ברור והוא:

כל הנושאים והתחומים בהם המידע מתבסס על נתונים ברמת פירוט של פריט, מקומם במערך התפעול.

מערך התפעול יורד עד לרמת המק"ט (מספר קטלוגי) ואילו מערך הכספים מפרט לכל היותר לפי לקוח וספק, מסיבה זו מעקב הגביה על חשבוניות לקוח, שעוסק בסכומי כסף ואינו יורד לרמת הפריט, מקומו במערך הפיננסי. זאת ועוד, שילוב מרבית המערכות והנושאים כמוצע לעיל, מאפשר גם לבנות מערכת תזרים הכנסות והוצאות צפויות המתבססות על הזמנות הלקוח והזמנות הרכש.

למרות הפתרון דלעיל, אין מנוס מיצירת ממשק לקישור בין מערך התפעול והמערך הפיננסי להעברת נתונים בעיקר ממערך התפעול למערך הפיננסי. הממשק המוצע הוא הממשק המינימלי הדרוש בין המערכות ויכלול ערכים כספיים גלובליים של:

חשבוניות לקוחות למיניהן
חשבוניות ספקים
העמסות של הוצאות יבוא
חיובים נגדיים לספקים

העברת הנתונים תעשה בקבצי ASCII אל המערך הפיננסי. ממשקים במבנה מהסוג דלעיל, הם זולים מאוד יחסית ומתאפשרים כמעט לכל סוגי המערכים הפיננסיים העובדים היום בסביבת PC.

לסיכום, צוות היגוי הבא לבחור חבילת תוכנה לפתרון מלא לצרכי המפעל, עליו לבחון את טיב הפתרונות של אלטרנטיבות של חבילות תוכנה, הן בתחום התפעול והן בתחום הפיננסי. על צוות ההיגוי לבחון גם נושאים הנופלים בתחום האפור שבין מערך התפעול ובין מערך הפיננסי והיכן הם משולבים, ולאור זה, מה כמות הממשקים שיידרשו בין מערך התפעול והמערך הפיננסי.

ולבסוף השוואה כספית בין אלטרנטיבות צריכה לכלול את:
כל המודולים הנדרשים במערך הפיננסי
כל המודולים הנדרשים במערך התפעול
כל הממשקים הדרושים בין שני המערכים כדי לקיים תפקוד טוב, יעיל והרמוני של שני המערכים.

פרטים נוספים

יישום שיטת BenchMarketing ביהלום

מתוך יום סדנא שהועבר ע"י המרצים פרלמן ולנגר
מטרת השיטה:
אינטגרציה בין הלקוחות (מדרג העדפות), המתחרים (אסטרטגיות) וקבלת ההחלטות השיווקיות של הארגון ע"מ לתת ערך גבוה ככל האפשר ללקוח, להשיג יתרון תחרותי ולנצל טוב יותר את משאבי החברה באופן אנליטי עפ"י שלבים מוגדרים מראש.

עקרון השיטה מושתת על חמישה שלבים:

א) שלב ראשון: זיהוי תכונות המוצר המרכיבות את הערך ללקוח ומציאת סדר החשיבות

שלהן בעזרת תהליך AHP (Analytical Hierarchy Process)

השלבים
1)  בניית קבוצת מיקוד / בניית ראיונות עומק והגדרת המשתתפים במדגם.

2)  הגדרת התכונות החשובות ללקוח בקבלת החלטות הקנייה. (ראה נספח א')

3)  בניית מטריצת AHP וחישוב המשקלים המתאימים לכל תכונה. מומלץ בין 5 עד 10 תכונות.

4)  דירוג התכונות לפי חשיבות בסדר עולה.

 

ב) שלב שני: ניתוח מצבה התחרותי של החברה ומיצובה בעזרת תהליך Technometric Benchmarking. בתהליך זה אנו קובעים את מיקומו היחסי של כל מוצר בכל תכונה  רלוונטית ביחס לכלל התחרות בענף (לעתים אף מחוצה לו, בענפים בעלי ייחוס דומה)  ובפרט - מיקום החברה ביחס לביצוע הטוב ביותר והגרוע ביותר בכל תכונה עפ"י סולם  0-1. השיטה מאפשרת למדוד תכונות של מוצר הנמדדות בסקלות שונות ולתקנן אותן  באמצעות נורמליזציה של ערכי התכונות ליחידת מידה אחידה (בין 0-1).

השלבים

1)  איסוף נתונים (תכונות) אובייקטיביים על החברה ועל מתחריה במקביל לאותן תכונות העדפה רגישות של הלקוח. איסוף נתונים סובייקטיביים אשר לא ניתנים לאמידה אובייקטיבית (שירות, ותק וניסיון, וכד') מלקוחות החברה ושל מתחריה.

2)  חישוב ציונים טכנומטריים לביצועי החברה בתכונות הערך השונות לפי התקנון הבא: Tij = (Kij - K(min)j / (K(max)j - K(min)j

Tij - ציון מתוקנן (טכנומטרי) למוצר i  בתכונה j

Kij - הציון האמיתי של ביצוע המוצר שלנו למותג i בתכונה j

K(min)j - הציון האמיתי של הערך המינימלי (או הערך הגרוע ביותר) לתכונה j בין כל המוצרים הנמדדים לאותה תכונה.

(K(max)j - הציון האמיתי של הערך המקסימלי (או הערך הטוב ביותר) בענף לתכונה j.

3)  מציאת ציון טכנומטרי כולל למוצר ע"י סיכום מכפלות הציון הטכנומטרי בכל תכונה במשקל התכונה.

החישוב: T = SWj * Tij

4)  בניית מפת ביצוע-מחיר למיצוב מול המתחרים, כאשר על הציר האופקי הציון הטכנומטרי (לא כולל את גורם המחיר) ועל הציר האנכי המחיר.

5)  בניית מפת TPI (ביצוע מול חשיבות) לבדיקת מידת התאמת הביצועים והקצאת משאבים לדרישות השוק. ממפה זו ניתן ללמוד על עקרון "הסטת המשאבים" על פי הכלל הבא: הסט משאבים (אם ניתן - ראה QFD) מחשיבות נמוכה וביצוע טוב לחשיבות גבוהה וביצוע לא טוב.

 

ג) שלב שלישי: בחירה אופטימלית של חלופות עפ"י QFD (Quality Function Deployment). בתהליך זה ניקח בחשבון את "שלושת הכמה": כמה זה חשוב, כמה זה עולה וכמה זה אפשרי.

בניית המטריצה

1)  רישום תכונות הערך שנמצאו ע"י AHP בטור מס' 1

2)  רישום משקלי התכונות (מדרג העדפות) בטור מס' 2

3)  רישום הציון הטכנומטרי לכל תכונה בטור מס' 3

4)  חישוב מדד "חשיבות יחסית" (משקל AHP / ציון טכנומטרי לתכונה) בטור 4

פרמטר a

5)  הערכת הקושי ביישום השינוי ע"י הנהלת החברה ורישומה בטור 5 עפ"י סולם אורדינלי. הגדרה: ציון "5" = הכי קל ליישם; ציון "1" - הכי קשה ליישם. פרמטר b

6)  חישוב עלות שיפור יחסי (ביחידות כסף). במלים אחרות, הערכת המשאבים הדרושים לשינוי התכונה ביחידת ציון טכנומטרי אחת.

עלות ליחידת שיפור (ש"ח) = (ציון טכנומטרי - 1) / (עלות נוכחית - עלות לביצועי מוביל) פרמטר c

7)  דירוג סופי לכל תכונה, עפ"י החישוב: (a * b) / c. ככל שהדירוג הסופי גבוה יותר כך החלופה טובה יותר הן ללקוחות והן לחברה.

 

ד) שלב רביעי: בחירת הכיוון האסטרטגי והקצאת משאבים.

 

ה) שלב חמישי: מעקב והערכת ביצועים.יהלום - מודל ליישום השיטה

שלב ראשון: בניית מטריצת AHP

 

א. רשימת תכונות נלקחות בעת רכישת מערכת תוכנה לניהול מפעל.

 1. התרשמות ממקצועיות ההדגמה (מצגת שקפים) - בפגישה הראשונה עם נציג בית התוכנה

 2. התרשמות מהתוכנה במהלך ההדגמה - בפגישה הראשונה עם נציג בית התוכנה

 3. ביצועי התוכנה - זמני תגובה

 4. יתרונות טכנולוגיים של התוכנה - לדוגמה: שיפור ניכר של זמן ריצת MRP.

 5. היקף התוכנה - התאמה לצרכים והשגת התוצאות המצופות

 6. מחיר אפקטיבי - מחיר משולם בפועל עבור התוכנה

 7. מחיר בעלות - עלויות נוספות, כמו: עלות חומרה, עלות כ"א, עלות אחזקה (שירות).

 8. קישוריות עם סביבות תוכנה אחרות, כגון: WORD, תוכנת תיב"מ, תוכנת הנח"ש.

 9. אמינות התוכנה - מינימום תקלות

 10. נוחות וידידותיות - התוכנה קלה לתפעול, הנדסת אנוש.

 11. אורך חיים - ניתן להשתמש בתוכנה לתקופה ארוכה מאוד

 12. מידת הקושי בהטמעה

 13. הדרכה תפעולית - שעות הדרכה עם מדריך צמוד, ספר למשתמש

 14. ייעוץ הנדסי בהקמה - ייעוץ ע"י יועץ תעשייה וניהול בכיר, לדוגמה: ייעוץ בקטלוג, בהקמת עצי מוצר והגדרת ניתובים, ייעוץ בהגדרת קבצי תשתית אחרים.

 15. תמיכה - שליטה מלאה של איש התמיכה בתוכנה ומתן פתרונות מידיים.

 16. גמישות בית התוכנה - היכולת של בית התוכנה להיענות לבעיות מיוחדות של הלקוח

 17. ותק וניסיון של התוכנה בשוק

 18. הכרה בינלאומית - תוכנה מיובאת מחו"ל

 19. בהנחה שהתוכנה מותאמת לסביבת PC - חשוב לי שהתוכנה תותאם גם לסביבות חומרה אחרות (למשל AS400)

 20. התרשמות מביקור אצל לקוחות החברה - מה לקוחות קיימים של החברה מעידים עליה ועל התוכנה

 21. עדכונים וקידום יכולות התוכנה

 22. שיתוף הלקוח בהמשך הפיתוח (לאחר הרכישה)

 23. בדיקת שביעות רצון מהשירות (לאחר הרכישה)

 24. מקצועיות הצוות הקשור לפיתוח התוכנה

 

ב. סינון ובחירת התכונות החשובות

 

ג. מטריצת AHP


 

נספח א'

מתוך מאמר של פרופ' פרי, ירחון אותות

גורמי ההחלטה של הלקוח

ההתייחסות של הלקוח אל המוצר ואל התועלות שלו ניתנת לחלוקה לארבעה מעגלים, המתייחסים אל תכונות המוצר.

article-2-schema

הליבה (CORE) כוללת את כל הביצועים והתועלות שלשמם המוצר נרכש.

 • אפקטיביות - משיג את התוצאות המצופות.
 • תוספות ביצוע - תכונות נלוות, המשפרות ומעשירות את הביצועים הבסיסיים של המוצר.
 • אורך חיים - אורך התקופה שבה ממשיך המוצר לתפקד ולהשיג תוצאות רצויות.
 • אמינות - השגת תוצאות ופעילות בהתאם למצופה ולרצוי בכל מועד הפעלה, ללא תקלות.
 • נוחות - הקלות בה ניתן להשתמש במוצר (ידידותיות בשימוש, אופן החזקה שוטפת)

 

המעטפת (ENVELOPE) כוללת את כל השירותים והמוצרים הנלווים אל המוצר, ואשר מאפשרים ומקילים על הלקוח להשתמש בו.

 • התקנה - התקנת המוצר והבאתו למצב המאפשר שימוש ע"י הלקוח
 • הטמעה, הדרכה וייעוץ - הנחיית הלקוח כיצד עליו להשתמש במוצר בדרך הנכונה והטובה ביותר.
 • תיקונים - מתן שירות תיקונים זמין ונגיש, לרבות אספקת ידע ומומחיות
 • עדכונים - שיפור ביצועי המוצר ע"י הוספת מרכיבים.
 • גמישות - היענות לפתרונן של בעיות מיוחדות.

 

חבירה (BUNDLING) היא התקשרות של המוצר אל מוצרים ושירותים אחרים, הניתנים בד"כ ע"י גופים אחרים, ואשר מוסיפים ללקוח ערך ותועלת.

 • מגוון - היכולת להתממשק לסל מוצרים משלים.
 • מתנות - תמריצים לקניית המוצר

מחיר (PRICE) הוא הוויתור הכלכלי שצריך הלקוח לעשות ע"מ לרכוש וליהנות מהמוצר.

 • מחיר נומינלי - המחיר הנקוב על המוצר.
 • מחיר אפקטיבי - המחיר האמיתי (לאחר הנחות) המשולם בפועל.
 • מחיר רכישה - המחיר המשולם כדי לרכוש את המוצר ולקבל עליו חזקה.
 • מחיר בעלות - המחיר המשולם בעת השימוש במוצר (למידה, התקנה, שינויי תשתית, אחזקה, גיבוי, הוצאות שוטפות וכד')

 

ניתן לחלק את הגורמים הללו לפי הקבוצות הבאות:


גורמי החלטה של הלקוח

לפני הקנייה
ליבה ומחיר
מעטפת וחבירה

מניעים (MOTIVES)
מדרבנים

חסמים (OBSTACLES)
בולמים

אחרי הקנייה

מספקים (SATISFIERS)

מאכזבים (DISSATISFIERS)
לדוגמה, כשהלקוח "נכווה"

פרטים נוספים

מגמות ניהול חדשות ופתרונות מקובלים

דר' יעקב קדם
בשנים האחרונות אנו עדים למעבר הדרגתי מצד מפעלים תעשייתיים וחברות מסחרות לשימוש בכלים ניהוליים אינטגרטיביים, שמסייעים ביישום והפעלה נכונה של תהליכי עבודה, כמו: מלאי, רכש, כספים, ייצור, שיווק ומכירות.
כלי ניהול אלה מטרתם לסייע לדרגים הניהוליים במפעל לקבל החלטות טובות יותר, תוך שיפור התאום והקשר בין הפונקציות השונות: שיווק ומכירות, הנדסה, ייצור ולוגיסטיקה. כלים אלו מאפשרים לקבל מידע מקוון לגבי רמות מלאי, מצב הזמנות לקוח, עומסים ועוד, וחלקם אף נותנים פתרון לדרישות ISO 9000.

 

המעבר לשימוש בכלים אלו הוא תוצאה של מספר גורמים הקשורים לתנאי הסביבה של שנות ה- 90:

 

 1. פתיחות הסחר העולמי, שהביאה עמה תחרות גלובלית בנוסף לתחרות המקומית והביאה מפעלים להתמודד מול מדינות בהן שכר העבודה הוא זול.
  רמת התחרות שגברה ואיבוד פלח השוק לייצור המוני (Mass Production) הביאו לשינוי באסטרטגיית הייצור באותן מדינות שלא היה להן יתרון יחסי בשכר עבודה. האחרונות החלו לפנות ל- Upper end של השוק, שדרש איכות, מועדי אספקה קצרים ועמידה חד-ערכית במפרט ההזמנות.
 2. חדשנות מהירה בטכנולוגיה.
  בעיקר התפתחות מהירה של ענף המחשבים, שאפשר כתיבת פתרונות תוכנה ממוחשבים למפעלים ועסקים מסחריים ככלי עזר בארגון.
 3. הלקוח מעודכן במגוון היצעים.
  שפע של יזמים המתחרים על אותם פלחי שוק ומציעים סל מוצרים זהה, הביאו לשינוי תרבותי בתפיסת הלקוח, שנהיה יותר מתוחכם ולמד לדרוש איכות ושירות.
 4. קצב שינויים מהיר כתופעת קבע.
  התגובה לשינויים ולציפיות שהשוק מכתיב לנו דורשת מאיתנו לשנות את התפיסה הניהולית המסורתית של "יהיה בסדר" ולעבור להתארגנות שבסיסה הרעיוני הוא אוריינטציה כלפי הלקוח, הורדת עלויות הייצור תוך העלאת הטיב, קיצור הזמן של המוצר משלב הרעיון עד ליציאה לשוק וקבלת החלטות מהירה בדרג המבצע.


אחת ממילות המפתח של מכוונות ללקוח היא להיות יותר גמיש ולהציע לו פתרונות לאו דווקא מהכיוון שנוח לנו. המשמעות היא, שינוי בכל תפיסת  העולם לגבי ניהול המפעל - הרבה מאוד כיווני setup והיצע של פתרונות לבעיות ייחודיות.


היפנים אומרים שצריך לחפש דרך איך לייצר סדרה אופטימלית בעלת מוצר אחד, כלומר, תעבור אלפי פעמים ממוצר אחד למוצר שני בשבוע ועדיין תהיה רווחי - איך עושים את זה, צריך לחשוב !

 

מהירות התגובה ללקוח ולתנאים משתנים היא דרך נוספת בשיפור השירות. דהיינו, צריך לתת פתרון מהיר ללקוח שלא תמיד יודע מה הוא רוצה, וזה צריך להביא אותנו לחפש אחר מערכת תגובה מתאימה שתעזור לנו להתמודד עם זה.

 

נקודה נוספת, היא הורדת עלויות הייצור תוך העלאת הטיב, שכל מפעל שישכיל ליישמה ימצא עצמו תחרותי מאוד בשוק המאופיין ברמת תחרות גבוהה מאוד, שהיא תוצאה של מספר גורמים, כגון: שפע של יזמים המחקים כל פורמט מוצלח, פתיחות לשוק הגלובלי וקוטנו היחסי של השוק.

 

נקודה אחרת, היא קבלת החלטות מהירה בדרג המבצע. אנו צריכים לאפשר לדרג הנמוך מבחינת היררכיה לבצע קבלת החלטות בזמן אמת, וזה אומר שצריך לאפשר לעובדים בעמדות העבודה, בהתאם לגבולות המנדט שיש להם, לקבל החלטות ביצוע ע"ס נתוני מחשב ומידע מקוון , כמו: מצב מלאי, הזמנות רכש, פקודות עבודה בייצור, הזמנות לקוח, עומסים וכדומה.

 

כל אלה מחייבים את הארגונים כיום לנקוט באסטרטגיית "הארגון המסתגל" המושתת יותר על מערכות מידע ולא על זיכרון "זקני הארגון". ארגון מסוג זה פתוח לשינויים הן ברמת הניהול והן ברמת הייצור. עבודה בארגון כזה מתבססת על גישה יותר צוותית (Teams) בין פונקציות השיווק, הלוגיסטיקה, הייצור והפיתוח. כמו-כן, פתיחות לגישות ייצור מתקדמות המקובלות היום בכל העולם, ביניהן, פנייה לקבלנות משנה (Out Sourcing) לקבלת שירותי ייצור, לוגיסטיקה, אחסון וכדומה, כשהרעיון הוא לתת לגורמי חוץ עבודות שבהן יש להם יתרון יחסי על הארגון.

 

בכדי ליישם את שיטת "הארגון המסתגל" אנו זקוקים לתוכנות ניהול מתאימות, שייתנו בידינו את הכלים להיות "טובים יותר בפחות".

 

להלן מספר דוגמאות:

 1. שיפור התאום בין הפונקציות השונות מתאפשר ע"י מערכת אינטגרטיבית, בה כל פונקציה מודעת ליכולות של שותפיה. למשל, פונקצית השיווק לא יכולה להתחייב על הזמנות אם היא יודעת כי פונקצית הייצור עמוסה מעל לקיבולת; פונקצית ההנדסה יכולה לקבל אינפורמציה רלוונטית, כמו זמן אספקה מינימלי של רכיבים, ולקבל החלטות לגבי מוצר עתידי; וכו'.
 2. הורדת עלויות הייצור והרכש מתאפשרת ע"י גישת MRP II, שבעזרתה אנו יודעים מתי להזמין את חו"ג וכמויות , מתי לייצר וכמויות, התארגנות לקראת צווארי בקבוק עתידיים. למעשה, גישה זו מאפשרת לנו להימנע מאחזקת חו"ג מיותרים, לבצע מעקב אחר יעילות העובדים וניצול המכונות ככלי עזר לצמצום עלויות הייצור וכדומה.
 3. פיקוח ובקרה על מחירי הספקים. ניתן לבצע מעקב אחר מחירי חו"ג של הספק ולבצע השוואות מחיר בין הספקים השונים ובדרך זו לנהל מו"מ של רכש פריטים טוב יותר. זוהי דרך קלה יחסית להגדיל את ה"שורה התחתונה". כמו-כן, ניתן לבצע סימולציה של חשבונית הספק ובדרך זו לאמת את נכונותה, במקרים של הפרשים חריגים בין סכום חשבונית הספק לסכום חשבונית הסימולציה מתקבלת אתרעה וניתן להמציא חיוב נגדי.
 4. שיפור השירות ללקוח מתקשר גם הוא ל- MRP II, שמתכנן לנו את הייצור בכדי לעמוד בלו"ז, ובמקרים בהם אנו צפויים לעומס יתר במרכז העבודה אנו מקבלים אתרעות ויכולים להתארגן בהתאם.
 5. פנייה לקבלנות משנה נתמכת ע"י תחום המלאי שבעזרתו ניתן לפקח בכל רגע נתון על מלאי החומרים אצל קבלן המשנה ואלו כמויות של תתי-הרכבה או מוצרים סופיים אנו אמורים לקבל ממנו ומתי.
 6. תמיכה ב- ISO 9000. חלק מהתוכנות לניהול רצפת ייצור בשוק תומכות גם בנושא זה שמקבל תנופה בכל העולם כולו.


לסיכום, כל ארגון שירצה לשרוד בתנאי המאקרו של השוק ובתנאים שמכתיבים לו המתחרים והלקוחות רצוי שייתן מחשבה להטמעת תוכנה לניהול מפעל בארגונו, ומתוך הסתכלות על מערכת כזו כעל מודל עבודה ודרך חיים.

פרטים נוספים

חשיבות אבטחת המידע בעסקים וחברות

חדירת האינטרנט למציאות היום יומית של כל בית ועסק מאפשרת לכל אחד למנף את הגמישות הטכנולוגית ולגשת את המידע באמצעות מחשב או טלפון נייד מכל מקום. כך, המידע והפרטיות הפכו חשופים לעבריינות מקוונת של האקרים ונוכלים העוקבים אחר פעילותנו ברשת במטרה לגשת אל מידע פרטי ועסקי. אבטחת מידע נועדה להגן על מערכות מחשב מפני איומים טכנולוגים, כגון: האקרים, וירוסים, תולעי מחשב, סוסים טרויאנים ותוכנות ריגול (Spyware) המרגלות אחרי הרגלי הגלישה של המשתמש. שימוש במערכות אבטחה יאפשר שמירה על חיסיון מידע, זמינות המידע ושלמות ואמינות המידע.

חשיבות השימוש באבטחת מידע בבית ובעסק

מגוון האפשרויות לפגיעה פוטנציאלית בארגון ובפרטיות הוא עצום ומהווה איום חד משמעי. פריצה אל מחשב ביתי, שאינו מאובטח באמצעות תוכנת אנטי וירוס, עלולה לגרור השלכות כלכליות ואישיות הרסניות. חדירה עוינת תאפשר לפורץ להזדהות בשמנו,  לגשת אל חשבון הבנק שלנו, לרכוש מוצרים על חשבוננו, להחדיר וירוסים הרסניים למחשבים שלנו וכדומה. פריצה למערכות מידע בלתי מאובטחות של ארגון עלולה לפגוע במידע חיוני ורגיש, לגרום נזק כלכלי עצום, לפגוע במוניטין של הארגון ובאמון הלקוחות, ולגרור השלכות קריטיות לגבי המשך תפקודו.

אבטחת מידע למערכות המחשב בעסק

חברות וארגונים עסקיים וממשלתיים מאחסנים את המידע העסקי, הביטחוני והאישי שלהם ברשתות מחשבים ומעניקים ללקוחותיהם גישה נרחבת אל מידע זה. כך למשל, לקוחות נגשים למידע באתרי מסחר באינטרנט ואזרחים נגשים למידע באתרי מוסדות ממשלתיים. ככל שהגישה רחבה יותר כך המידע מאובטח פחות ונדרש פתרון אבטחה שיהיה איכותי אך לא יפגום בחוויית הגלישה של הלקוח. קיימים בשוק מגוון פתרונות אבטחה אך אין מערכת אחת המסוגלת לספק אבטחת מידע מוחלטת. אנשי המקצוע המומחים בתחום אמונים על זיהוי המידע הרגיש והתאמת המערכת שתגן עליו באופן המיטב. האמצעים הנפוצים להגנה על מידע עסקי הם: תוכנת אנטי וירוס כדוגמת תוכנת "מקאפי" של חברת בזק, תוכנת חומת אש (Fire wall), תוכנת אנטי Spyware, אבטחת קוד, והצפנת מידע.

אבטחת מידע למשתמש הביתי

המשתמש הביתי יכול להגן על המחשב האישי באמצעות תוכנת אנטי וירוס. חברות רבות מספקות ללקוחותיהם, תוכנות אנטי וירוס מתקדמות עם תמיכה טכנית 24 שעות, 7 ימים בשבוע. תוכנות אלו כוללות ממשק הפעלה בעברית, ומגינות על המחשב מפני וירוסים, סוסים טרויאניים, תוכנות ריגול ותולעים. כמו כן, מומלץ למשתמש הביתי לעדכן את מערכת ההפעלה באופן שוטף, להשתמש בסיסמאות חזקות, להימנע מפתיחת מיילים המגיעים ממקורות בלתי מוכרים, ומהורדת קבצים חשודים.

ככל שיותר ארגונים עסקיים ואנשים פרטיים ממנפים את הגמישות שמאפשרת הטכנולוגיה לגישה אל המידע מרחוק, הופך הצורך במערכות מאובטחות ואמינות לבלתי נמנע והכרחי. תחום אבטחת המידע התפתח מאד בעשור האחרון על מנת להתמודד עם האיומים ומציע מגוון פתרונות לעסקים ומשתמשים ביתיים.

פרטים נוספים

גלגלים 2010 - תוכנת הסעות

 

לפרטים: אביבה 09-7662660 או צור קשר ...

תיקו גאה להכריז על השקתה של תוכנת "גלגלים 2010" -  תוכנה מתקדמת ומקצועית לניהול הסעות המותאמת לחברות הסעה. וכל זאת בעלות נמוכה, הטמעה קצרה וטכנולוגיה מתקדמת. תוכנת הסעים "גלגלים 2010" ותהליכיה, מושתתים על עקרונות ותהליכים אשר הוכיחו את עצמם למעלה מעשרים שנה, בחברות המובילות בענף גדולות וקטנות כאחד. לקוחותינו המרוצים מכתירים את גלגלים ככלי קריטי לעבודתם השוטפת ולהצלחתם העסקית. כל זאת בנוסף לאיכות השרות אותו אנו מספקים, על מנת ללוות את לקוחותינו בהטמעת המערכת וביישומה באופן מוצלח בארגון.

מה מיוחד בנו ? ...

 • תוכנת להסעות אמינה, ותיקה ומקצועית (ללא גימיקים ומבלי להתפשר על איכות)
 • תוכנת הסעות הכוללת את פעילותם של כל בעלי התפקידים בחברה (כיסוי אופרטיבי ופונקציונאלי של משרד הסעות) - סדרן, הזמנות, התחשבנות, קצין רכב, הנהלה
 • תוכנה להסעים במחירים הוגנים וסבירים
 • מערך שרות ותמיכה אישי ומהיר
 • שיפורים ועדכוני גרסאות שוטפים
 • פיתוחים והתאמות מיוחדות לצרכי הלקוחות
 • תעודת רישום במס הכנסה
 • הדרכה צמודה באתר הלקוח וסיוע בהטמעת תוכנת הסעים בחברה

מה יש בתוכנה ? ...

 • ניהול לקוחות
 • ניהול נהגים
 • ניהול רכבים
 • ניהול נסיעות קבועות (קווים קבועים ומסלולים משתנים)
 • ניהול נוסעים ותחנות.
 • ניהול נסיעות מזדמנות (הזמנות חד פעמיות ומתמשכות)
 • סידורי עבודה (למספר סדרנים במקביל)
 • הפקת דוחות ביצוע ללקוחות, נהגים ורכבים.
 • הפקת ויזות לנסיעה.
 • הפקת דוחות פירוט, ריכוז ואיקסים.
 • יצירת תשלומים לנהגים.
 • הפקת חשבוניות
 • הפקת קבלות
 • הפקת הפקדות לבנק (של אמצעי תשלום שונים)
 • ממשק לתוכנת הנהלת חשבונות
 • כל זאת רק בתוכנה הבסיסית. קיימים מודולים ורכיבים נוספים, כמו: קצין רכב, קצין בטיחות, משרד הבטחון, שוברים, חברת חשמל, קישוריות למערכת איתור ושליטה ISR, הסעות עובדים, שיבוץ נוסעים, התאמה לתחבורה ציבורית
 

גלגלים 2010 החדשה, מתקדמת מבחינה טכנולוגית ומכילה שיפורים ותוספות יחודיים. בין היתר ...

 • עיצוב חזותי מודרני
 • יצירת קבצי PDF לפלטי המערכת
 • אפשרות לשליחת דוא"ל למסמכי המערכת ישירות מהתוכנה
 • שליחת הודעות ותזכורות SMS לנהגים באופן יזום ואוטומטי
 • תיוק מסמכים בשיטת גרירה והדבקה (Drag&Drop)
 • בסיס נתונים מתקדם MS-SQL, אמינות נתונים ואבטחת מידע מוגברת
 • אפשרות לממשקים פתוחים ולחילול דוחות
 • ביצועים מהירים
 • יצוא נתונים לאקסל מרשימות וטבלאות
 • סידור עבודה נוח ויעיל
 • תמיכה בתחבורת ציבורית
  לתאור מוצר מלא ...

נשמח לתאם עמכם פגישה להצגת יכולות המערכת, משמעויות ובחינת האפשרויות לשילוב תוכנה לניהול הסעים גם בחברתכם.

הטבות מיוחדות למזמינים עד לסוף שנת 2013 נא ליצור קשר עם אביבה, בטלפון: 09-7662660

     
פרטים נוספים