הכלים בהם מפתחת תיקו יישומים ומתחזקת מערכות עומדים בחזית הטכנולוגיה העדכנית.


עיקר מומחיות החברה הינה פיתוח בכלי – Magic, eDeveloper, UniPaaS, RIA בכל הגרסאות ובכל הסביבות.


פרוייקטים נוספים מבוססים על טכנולוגיות Microsoft .NET, Access, Visual Basic ובסביבת ה – WEB, כלי ASP, JAVA ועוד.