באפשרותנו להציע פתרונות לניהול המידע ולאחסונו במרבית בסיסי הנתונים (Data Bases) הטבלאיים / יחסיים המתקדמים:

 

  • Microsoft SQL 2005, 2008
  • Oracle
  • Sybase
  • Pervasive SQL
  • Btrieve
  • MySQL
  • Microsoft Access
  • ODBC* בסיס הנתונים נבחר בהתאם לאופי הארגון והמערכת, נפח הנתונים, תצורת החומרה, פריסת המשתמשים, ממשקים למערכות אחרות ודרישות מיוחדות. כל זאת תוך בחינת המצב הקיים ומתוך תכנון עתידי.