רישום תוכנת הנהלת חשבונות במס הכנסה

 

על מנת לצפות באישור רישום התוכנה על ידי מס הכנסה לחץ על הקישור להלן שיוביל אותך לאתר מס הכנסה
בדף המוצג בקישור זה יש לחפש לפי מספר יישום/החברה – 512576182
אתר את התוכנה הרלוונטית אליך (שים לב לגירסה)
לידעתך, עשויים לחלוף מספר חודשים מתום תקופת האישור ועד לקבלת אישור מעודכן.

.

אישור על ניכוי מס במקור /  אישור ניהול ספרים / חשבונות

 

על מנת לצפות באישור מעודכן של מס הכנסה לחץ על הקישור להלן שיוביל אותך לאתר מס הכנסה
בדף המוצג בקישור זה יש למלא את מספר התיק  – 512576182
ואת התוים המוצגים בתמונת האבטחה.