about_alt

לקוחות החברה מפולחים במגזרים שונים ועוסקים בתחומים שונים:

 • חברות תעשייה וארגונים
 • עסקים SMB
 • עמותות ומוסדות
 • משרד הבטחון ותעשיות בטחוניות
 • רשויות מוניציפאליות ועיריות
 • משרדים ממשלתיים
 • בתי חולים
 • מגזר אקדמי ואוניברסיטאות
 • בנקאות
 • חברות אלקטרוניקה
 • חברות הסעים
 • יחידות מחשב ובתי תוכנה
 • ועוד …


עיקר המוניטין שצברה החברה בשוק פיתוח התכנה, ובמתן פתרונות המיחשוב בארגונים וחברות, נובע מאמינות, פיתוח מהיר, עמידה בלוחות זמנים, אחריות ומחויבות, ונכונות בלתי מתפשרת לסיוע ותמיכה.