about_alt

עיסוקי החברה נחלקים לשני תחומים עיקרים:


פתרונות מחשוב

ביצוע פרוייקטים ומערכות מידע ממוחשבות "תפורות" (Tailor Made) לצרכי הלקוח ולדרישותיו, בכל סביבות המחשוב. לסביבת רשת מקומית, לסביבה מרובת משתמשים  (LAN/WAN), לסביבת שרת לקוח, ולסביבת האינטרהנט/אינטרנט (Web). מול בסיסי נתונים רלציונים ו-ISAM, כמו MSSQL, ORACLE, SYBASE, Btrieve, PSQL, ACCESS, MySQL .


בין היתר מעניקה "תיקו" ללקוחותיה את השרותים הבאים:
ניהול פרוייקטים, פיתוח פרוייקטים יחודיים, פיתוח מערכות מידע ממוחשבות, ביצוע הסבות ושדרוגים, ייעוץ, ליווי ותמיכה שוטפת, הדרכה והטמעה, סיוע ברכש חומרה ובהקמת תשתיות תקשורת, אבטחת איכות.


לפרטים בדבר שרותים נוספים נא ראו באתר תיקו:

http://www.tiku.co.il/products-services/solutions/

http://www.tiku.co.il/products-services/proffesional-services/

פיתוח והפצת חבילות תוכנה

  • גלגלים 2010 – מערכת ניהול ופתרון כולל לחברות הסעים וציי רכב.
  • יהלום – תוכנה ידידותית כוללת לניהול המפעל (ERP) הכוללת התאמה ייחודית לענף הטכנולוגיה העילית.
  • ברקת – מערכת לניהול, ביצוע ובקרת תשלומים למוטבים (זיכויים), ביצוע חיובים (הוראות קבע) ושידורם למס"ב.
  • מנטור – מערכת ניהול ארועים כוללת, המיועדת לחברות טיולים, כנסים וארועים.
  • לשם – מערכת ייעודית למסחור ידע, ניהול פרוייקטים ורישום פטנטים בחברות למחקר ופיתוח, חממות טכנולוגיות וחברות הזנק
  • מנוב – מערכת לניהול ישוב ותושבים, חיובים קבועים ומשתנים, חשבונות וגביה, מים – הקצאות וזכאות, הוראות קבע ותקבולים, ממשקים ודוחות.


חבילות תוכנה אלה "ותיקות" בשוק ופועלות כמערכות ליבה קריטיות בעשרות ארגונים.

לפרטים נוספים, פנה אלינו בטלפון, פקס, דואר אלקטרוני או דרך אתרנו באינטרנט.