leshem_big1_alt

מערכת ERP ייעודית למסחור ידע, ניהול פרוייקטים ורישום פטנטים בחברות למחקר ופיתוח, חממות טכנולוגיות וחברות הזנק

 

המערכת מודולרית בהתאם לפעילות המחלקתית ומכילה את הפונקציונליות הנדרשת לניהול BackOffice ממוחשב בארגון.

 1. המערכת הינה ארגונית כוללת וייחודה מתבטא בשיתוף המידע בין הפונקציות השונות בארגון, למרות שכל אחד מפעיל את המודול הקשור אליו ישירות.
  רישום מידע במקום אחד יוצג במקום אחר במערכת בהתאם לרלוונטיות.
 2. המערכת תומכת תהליכים – ותומכת בביצוע פעולות בצורה ממוכנת בהתאם לאופי הפעילות (תזכורות, עדכון ערכים וכיו"ב)
 3. המערכת פועלת בסביבת "חלונות" מאז שנת 1998 ותיקה ו"משופשפת" בכל התהליכים והדרישות המשתנות של המשתמשים.
 4. המערכת כוללת מודול הרשאות להגדרת סמכויות המשתמשים ברכיבי המערכת, בהתאם לתפקידם בארגון ולמודולים אותם רשאים להפעיל או לעדכן.
 5. המערכת פועלת מעל לעשור שנים בארגונים מקבילים לכם (ידע, רמות, יישום (חלקי)) ומהווה מערכת קריטית ומרכזית לפעילותם. המערכת דינאמית ומתפתחת באופן יזום ושוטף. נוספים לה מודולים חדשים, יכולות ואחת לתקופה משוחררות גירסאות חדשות בקרב לקוחותינו.
 6. המערכת פועלת בסביבה מרובת משתמשים ומבוססת שרת בטכנולוגיית Microsoft / Unix / Novell. וניתנת להפעלה ברשת התקשורת המקומית וע"י משתמש מרוחק בטכנולוגיות שונות (CITRIX, Terminal Server).
 7. טכנולוגיית הפיתוח תומכת בחשיפת מודולים מהמערכת לסביבת ה-WEB.
 8. המערכת גמישה לפיתוח והפעלת ממשקים למערכות ממוחשבות ולבסיסי מידע אחרים (חשבשבת, Microsoft Office, מערכות מידע אחרות – SAP).
 9. ניתן להפעיל את המערכת בצורה מדורגת כך שהטמעת המערכת מבוצעת בשלבים – לפי הצורך והקצב של המשתמש.
 10. לתיקו נסיון רב והכרות מעמיקה עם פעילות ארגונים בתחום זה.

 

תכולת המערכת:

המערכת מטפלת במגוון נושאים ומוצעת כמות שהיא (AS IS) על כל רכיביה וממשקיה (תאור סכמתי ראה להלן).

מכלול המודולים במערכת מטפל בחלק ניכר מפעילויות הארגון ואף כי אינכם נדרשים לחלקם בשלב הנוכחי בטוחני כי לבטח תמצאו ביישומם תועלת בעתיד.

תקציר לתכולת המודולים המרכזיים במערכת:

מודול שיווק

ניהול כרטסת דו-לשונית לחברות, חוקרים, אנשי קשר ולקשרים ביניהם. הכרטסת מכילה טלפונים, קשרים, פעילויות והתמחויות. אפשרות להפקת דוחות ומדבקות ולביצוע שאילתות וחיתוכים שונים.

מודול פטנטים

ניהול כרטסת פטנטים, עורכי פטנטים, חוקרים / ממציאים (זכויות), תזכורות – תאריכי חידוש ועמלות, אגרות ורשיונות, נתונים כספיים, קשרים, פעילויות. ניהול עדיפויות ופטנטים במדינות שונות, פטנטים משניים.  אפשרות להפקת דוחות מעקב תזכורת ובקרה.

מודול הסכמים/חוזים

ניהול כרטסת חוזים, סעיפים משמעותיים בחוזה, תנועות כספיות בגין חוזה, אבני דרך ופעילויות מיוחדות, מעקב בקרה אחר דיווחים כספיים ומדעיים, חברות ומדענים הקשורים לחוזה, קשרים, ופעילויות.

מודול פעילות

ניהול תיקים, מכותבים, סטטוס, קשרים,  רישום פעילויות לתיק (טלפונים, מסמכים, פקסים, ביקורים וכו'). ניהול תכתובת לתיקים (קישוריות מובנית למסמכי Word), קישור פעילות לפטנטים , חוקרים, חברות, חוזים, פרוייקטים וניהול תזכורות

מודול טכנולוגיות / פרוייקטים

ניהול ומעקב אחר פרוייקטים בתהליך התהוותם. פתיחת פרוייקט, פרטים, נתונים כספיים, סטטוסים, קשרים, פעילויות, תאריכי תכנון וביצוע, הפקת דוחות וכיו"ב.
קישור והעברת נתונים ממוכנת לאתר האינטרנט.

מודול חומרים

ניהול החומרים ומכירתם לגורמים שונים.

מודול ישיבות ודיונים

ניהול הדיונים הקבועים והמשתנים, נושאים, משתתפים, החלטות

מודול Exchange

המערכת מקושרת לסביבת ה – Exchange הארגונית באופן הבא:

לכל פרוייקט / פטנט / טכנולוגיה – קיים תיק מקביל

ניתן לתייק ולשלוח הודעות דוא"ל

ניתן לתאם פגישות וליצור תזכורות לקבוצת עובדים (מחלקה) או לעובד

הערכת יוצרת ומעדכנת את ספר הכתובות של החברות / גורמים ואנשי הקשר ב- Outlook

מנגנון איתור ושאילתות וממשק ל – Word ו-Excel

המערכת "חיה" ומתעדכנת באופן שוטף ופועלת במספר ארגונים