מערכת ניהול תושבים

מערכת לניהול ישוב ותושבים, חיובים קבועים ומשתנים, חשבונות וגביה, מים – הקצאות וזכאות, הוראות קבע ותקבולים, ממשקים ודוחות